– Yhteiskunta ei voi toimia niin, että pankki menee poliisin, syyttäjän ja oikeusistuimen toimialueelle, espoolaiskansanedustaja Antero Laukkanen viestii

5.6.2020 klo 12:27 Politiikka Samuli Rissanen

Kansanedustaja Antero Laukkanen on huolissaan tilanteista, joissa pankki on ryhtynyt toimimaan omien epäilystensä pohjalta ylireagoiden ja vaikeuttanut siten kohtuuttomasti yhdistysten toimintaa.

– Yhteiskunta ei voi toimia niin, että pankki menee poliisin, syyttäjän ja oikeusistuimen toimialueelle, Laukkanen korostaa.

Hänen mukaansa yhdistyksiä on ajautunut lähes ylitsepääsemättömiin vaikeuksiin pankin yllättävän ja ennalta ilmoittaman toiminnan seurauksena. Lisäksi pankit ovat myös kieltäytyneet avaamasta uusille yhdistyksille pankkitiliä.

Laukkanen on saanut kansalaisjärjestöiltä ja seurakunnilta useita yhteydenottoja ja avunpyyntöjä, kun pankkitilejä on pankin, erityisesti Osuuspankin ja Nordean, toimesta suljettu.

– Pankkien toiminta herättää laajasti ihmetystä, varsinkin kun kyseessä on yhdistyksiä, jotka ovat olleet pankin asiakkaina useita vuosia ja hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti, Laukkanen toteaa

Laukkanen kertoo erästä tilanteesta, jossa yhdistyksen kaikki varat on jäädytetty tilille, eikä yhdistys ole kyennyt kuukausiin maksamaan henkilökunnan palkkoja ja toimitilojen vuokria.

– Pankkien toiminta herättää laajasti ihmetystä, varsinkin kun kyseessä on yhdistyksiä, jotka ovat olleet pankin asiakkaina useita vuosia ja hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti, Laukkanen toteaa.

Kun tilanteita on lähdetty selvittämään, on käynyt ilmi, että pankkivirkailija on mielestään havainnut tilin käyttöön liittyviä kysymyksiä, joita hän pitää jollain tavalla mahdollisesti lain vastaisina ja on epäilyyn perustuen päättänyt omavaltaisesti sulkea yhdistyksen tilit ilman keskustelua pankkitilin haltijan kanssa.

Tämä on käytännössä lamaannuttanut koko yhdistyksen toiminnan.

Ylilyöntien kohdalla pankkien toiminta on Laukkasen mukaan perustunut mielivaltaiseen harkintaan, vaikka pankki perustelee toimiaan lakiin vedoten.

Pankilla on velvollisuus tuntea asiakkaansa toimintaa, havaita ja selvittää epäilyttäviä liiketoimia sekä ilmoittaa epäilystään rahanpesun selvityskeskukselle.

– Tämä ohje ei käske sulkea tilejä, Laukkanen sanoo.

Pankit ovat keskusteluissa korostaneet toimivansa lain mukaan.

– Sanoisin, että tässä kohden pankki toimii oman tulkintansa mukaan, ei lain vaatimalla tavalla.
Kysyin asiaan apua myös Finanssivalvonnasta, joka ei kyennyt auttamaan, vaan alkoi kädenvääntö pankkien ja finanssivalvonnan välillä siitä, kenellä on ohjeistusvelvollisuus, Laukkanen kertoo.

Hän esittää, että on syytä lainsäätäjän ja asianomaisten toimijoiden pikaiseen tapaamiseen, jotta emme tarpeettomasti aja vastuullisesti toimivia yhdistyksiä vaikeuksiin pankin yksipuolisen laintulkinnan vuoksi.

– Eduskunta ei ole antanut pankeille poliisin tehtäviä, eikä muitakaan oikeuslaitokselle kuuluvia tehtäviä, Laukkanen korostaa.

Ylös