Uudenmaan KD satsaisi oppivelvollisuuden pidentämisen sijaan varhaiseen tukeen ja oppilasryhmien kokoon

5.6.2020 klo 15:58 Politiikka Merja Eräpolku

KD:n Uudenmaan piiri korostaa varhaisen tuen merkitystä koulupudokkuuden ja syrjäytymisen ehkäisyssä.

– Oppivelvollisuutta pidentämällä emme ratkaise koulupudokkuuden ja syrjäytymisen ongelmaa, vaan miljoonat eurot tulisi kohdentaa monipuoliseen ja varhaiseen tukeen, jolla varmistetaan jatko-opintojen kannalta riittävien valmiuksien oppiminen. Jokaisella oppilaalla tulisi olla mahdollisuus hakeutua toisen asteen koulutukseen ehjänä ja osaavana, toteaa Kristillisdemokraattien Uudenmaan piiri kevätkokouksensa kannanotossa.

Koronakevään etäopetusjärjestelyt ovat nostaneet keskusteluun huolen erityisen tuen oppilaiden pärjäämisestä koulujärjestelmässämme. On puhuttu opetusresurssien suuntaamisesta syyslukukauden alkuun, jotta poikkeusolojen aiheuttama kielteinen vaikutus saataisiin minimoitua.

– Meidän Uudenmaan Kristillisdemokraattien mielestä kysymys ei ole vain kriisin kärjistämästä tilanteesta, vaan pysyvästä tilasta, jossa erityisen tuen resurssit eivät useinkaan kohtaa oppilaiden tarpeita. Tuki ei ole riittävää eikä oikea-aikaista. Koulun budjetti tuntuu sanelevan annettavan tuen ehdot: mennään raha, ei oppilas edellä.

– Erityisen tuen haastaa myös inkluusio, eli erityisen tuen oppilaiden integroiminen yleisopetusryhmään. Jotta tämä sinänsä hyvä ajatus toimisi, tulisi integraation myötä luokkakokoja pienentää ja moniammatillisuutta lisätä. Tämä ehto tulisi olla kuntia velvoittavaa, jotta kaunopuheisuus muuttuisi konkretiaksi, sanat teoiksi.

KD:n Uudenmaan piirin kevätkokous pidettiin 4. kesäkuuta Teams-verkkokokouksena. Kokousta johti piirin puheenjohtaja Reija Taupila, joka iloitsi hyvästä osallistujamäärästä ja antoisasta keskustelusta. Katsauksen kokoukselle piti kansanedustaja Antero Laukkanen.

Ylös