Yritysten maksuvalmiutta on tuettava laskemalla veronmaksun lykkäämisestä perittävä korko nollaan, Kristillisdemokraatit ja Kokoomus vaativat

11.6.2020 klo 11:24 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraatit ja kokoomus eivät pidä hallituksen esittämää korkohelpotusta riittävänä joustona vaan ovat jättäneet asiasta yhteisen vastalauseen eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan tuoreessa mietinnössä ehdotetaan väliaikaisesti muutettavaksi veronkantolakia. Yrityksiä koskeva huojennettu maksujärjestey laajennettaisiin koskemaan alkuvuonna 2020 erääntyneitä, jo suoritettuja arvonlisäveroja.

Asia etenee tänään eduskunnan suureen saliin ensimmäiseen käsittelyyn.

Mietintöön sisältyy kokoomuksen ja kristillisdemokraattien jättämä yhteinen vastalause.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah kertoo puolueiden yhteisen vaatimuksen olevan, että veronmaksun lykkäämisestä perittävä korko tulisi laskea määräajaksi nollaan.

– Poikkeuksellisesta kriisitilanteesta selviämiseksi on tärkeää, että yritysten maksuvalmiutta tuetaan myös verotusmenettelyn joustoilla.

– Poikkeuksellisesta kriisitilanteesta selviämiseksi on tärkeää, että yritysten maksuvalmiutta tue- taan myös verotusmenettelyn joustoilla. Järjestelyt eivät saa aiheuttaa tarpeettomia kustannuksia yrityksille.

Tällä hetkellä maksujärjestelyn piirissä olevilta lainoilta peritään korko, joka vastaa noin vähennyskelpoista 3,75 prosentin korkoa.

Suomen Pankin kesäkuun alussa julkaisemien ennakkotietojen mukaan yrityslainojen keskikorko on puolestaan 1,30 prosenttia.

Essayah’n mukaan on valitettavaa, ettei hallitus ole kyennyt ohjaamaan tietojärjestelmien muuntamiseen riittäviä resursseja, joilla koronmaksuperusteena olevat päivät saataisiin vastaamaan sitä aikaa, jona koron laskun perusteena oleva rahamäärä on ollut yrityksellä käytössä.

– Tämä puute nostaa lainan efektiivisiä korkokuluja kenotekoisesti edelleen. Yrityksen kulu lainasta on siis enemmän kuin kolme prosenttia lisättynä viitekorolla.

– Siksi esitämme muutosta, jossa viivekorko ja viivästyskorko vastaisivat viitekorkoa, joka on tällä hetkellä nolla.

Monissa muissa EU-maissa verojen maksupäiviä on lykätty koronavirusepidemian yrityksille ai- heuttamien maksuvaikeuksien johdosta.

Koron perimisestä on luovuttu määräaikaisesti kokonaan esimerkiksi Hollannissa, Iso-Britanniassa, Irlannissa, Sveitsissä, Kreikassa ja Kyproksella. Ruotsissa koron alentamista on esitetty.

Suomessakin rahoitusvaikeudet ovat akuutteja merkittävässä osassa yrityksistä.

Keskuskauppakamarin kyselyyn vastanneista yrityksistä 47 % oli hyödyntänyt tai aikoi hyödyntää verottajan myöntämiä joustoja, mukaan lukien helpotetun maksujärjestelyn tai maksunlykkäyksen. Majoitus- ja ravitsemistoimialan yrityksistä peräti 69 % aikoi käyttää verottajan myöntämiä joustoja.

– Kyselyn tulokset eivät myöskään tue sellaista näkemystä, että vakavaraiset yritykset pyrkisivät hyödyntämään helpotettua verojen maksujärjestelyä, Essayah sanoo.

Koronakriisin vuoksi veronmaksun viivästyskoron laskeminen nollaan olisi kaikin tavoin perusteltavissa.

– Tämä olisi kädenojennus nyt vaikeuksissa oleville yrityksille, Essayah sanoo.

Ylös