Henkilötunnusuudistus ja lapsen ihmisarvo

24.6.2020 klo 11:03 Kolumnit Päivi Räsänen

Kuolleena syntyneille ja myöhäisessä raskaudenkeskeytyksessä kuolleille lapsille toivotaan henkilötunnusta. Näin lapsi todettaisiin virallisesti ”olleen olemassa”. Monimuotoiset perheet -verkosto ehdotti muutosta hallituksen aikoman henkilötunnuksen uudistuksen yhteyteen.

Kuolleena syntyneen lapsen virallinen nimeäminen auttaisi vanhempia surutyössä. Se vahvistaisi yhteisöllistä tukea lastaan sureville vanhemmille.

Toive abortoidun lapsen virallisesta nimeämisestä tuo esiin hätkähdyttävän eettisen ristiriidan. Myöhäisessä raskaudenkeskeytyksessä synnytetään kuolemaan jätettävä lapsi, jonka ikätovereita hoidetaan keskoskaapeissa.

Kuolleena syntyneille lapsille henkilötunnuksen myöntäminen onnistuisi ilman Marinin hallitusohjelmassa aiottua sukupuolineutraalia henkilötunnushanketta.

Henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuudesta luopuminen aiheuttaisi julkiselle ja yksityiselle sektorille jopa miljardiluokan kustannukset, kun koko väestön henkilötunnukset jouduttaisiin muuttamaan kaikkiin järjestelmiin. Myös passit ja ajokortit menisivät uusiksi.

Henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuudesta luopuminen aiheuttaisi julkiselle ja yksityiselle sektorille jopa miljardiluokan kustannukset, kun koko väestön henkilötunnukset jouduttaisiin muuttamaan kaikkiin järjestelmiin.

Uudesta henkilötunnuksesta ei enää kävisi ilmi henkilön ikä, syntymäaika tai sukupuoli. Syntymäaika ja sukupuoli eivät suinkaan ole tarpeettomia tunnistettaessa ja yksilöitäessä ihmisiä. Uudistuksen ajoitus on huono. Uusia menoeriä ei pidä luoda yrityksille, jotka käyvät henkiinjäämiskamppailua koronakriisin aiheuttamassa talousahdingossa. Ideologisesta sukupuolisidonnaisuudesta irrottautumiseen tähtäävästä hankkeesta on syytä luopua. Lasten oikeuksia henkilöllisyyden ja ihmisarvon tunnustamiseen sen sijaan on edistettävä.

Ylös