Kristillisdemokraatit äänestävät huomenna kansanedustaja Juha Mäenpään syytesuojan säilymisen puolesta

25.6.2020 klo 17:01 Eduskunta Samuli Rissanen

Eduskunta äänestää huomenna perussuomalaisten kansanedustajan Juha Mäenpään syytesuoja-asiasta. Kristillisdemokraattien edustajat äänestävät kansanedustajan syytesuojan säilymisen puolesta.

– Katsomme, että asiassa on ensisijaisesti kyse eduskunnan sisäisestä asiasta ja asian selvittämisen tulee tapahtua eduskunnan kurinpidollisen menettelyn kautta, kuten on toimittukin.

– Tärkeää asian käsittelyn kannalta on myös perussuomalaisten oma sisäinen menettely ja edustajiensa ohjeistaminen. Kansanedustajalta edellytetään tietynlaista arvokasta käyttäytymistä, josta tulee selkeästi informoida ja ohjeistaa, kristillisdemokraattien kansanedustajien yhteisessä kannanotossa todetaan.

KD:n kansanedustajat muistuttavat, että perustuslaki turvaa kansanedustajalle laajan puheoikeuden. Kansanedustajalla on eduskunnassa oikeus vapaasti puhua kaikista keskusteltavana olevista asioista sekä niiden käsittelystä. Laaja puhevapaus on demokratian toteutumisen kannalta välttämätön.

– Ihmisten vaikeneminen mielipiteistään ja laaja itsesensuuri eivät sovi demokratiaan ja oikeusvaltioon

– Tästä huolimatta perustuslain säännös ei tietenkään tarkoita sitä, että kansanedustaja saa puhua eduskunnassa mitä vain ja miten vain. Mahdollisiin rikosoikeudellisiin toimenpiteisiin tulee kuitenkin ryhtyä vasta viimesijaisena keinona.

– Eduskunnan tehtävänä ei ole arvioida mahdollisen rikoksen toteutumista, emmekä ole tätä myöskään ryhmänä tehneet.

Isommassa mittakaavassa KD eduskuntaryhmä on huolissaan keskustelukulttuurin tilasta Suomessa. Yleisesti ottaen vaikuttaa tällä hetkellä siltä, että kestämme huonosti erilaisia mielipiteitä, mikä ilmenee toistuvina kohuina.

Erilaiset mielipiteet ovat kuitenkin rikkaus ja laajan keskustelukulttuurin säilyminen edellyttää, että yritämme ymmärtää tai ainakin sietää erilaisia näkemyksiä, maailmankatsomuksia ja ilmaisutapoja.

– Ihmisten vaikeneminen mielipiteistään ja laaja itsesensuuri eivät sovi demokratiaan ja oikeusvaltioon.

Ylös