Rasismia ei voi vastustaa toisenlaisella vihapuheella

6.7.2020 klo 13:54 Kolumnit Peter Östman

Viime viikkoina erilaisia tuotemerkkejä on syynätty rasismintorjunnan nimissä. Niitä toki pitää uudistaa ajoittain, mutta on kestämätöntä, jos motiivina on lähes hysteerinen huoli jonkun ryhmän loukkaantumisesta. Moni kansallisuuksiin viittaava tuotenimi, kuten ”eskimo” pidetyn klassikkojäätelön ja keittiötuotteiden nimenä, ei ole ollut vähimmässäkään määrin eskimokieliä puhuvia kielteisesti leimaava.

Eduskunnan kesäkuisen syyteharkintaäänestyksen jälkeen olemme KD:ssa saaneet paitsi kiitosta sananvapauden puolustamisesta niin myös moitteita rasismin hyväksymisestä. Osa on mieltänyt, että äänestyksessä oli kyse suhtautumisesta rasistiseen puheeseen, vaikka eduskunnan ei pitänyt syyttämislupaa käsitellessään tutkia syyllisyyttä, eikä olla minkään sortin toverituomioistuin.

Perustuslaki turvaa kansanedustajalle täysistuntotyössä laajan puheoikeuden. Siksi yli 100 vuoden aikana eduskunta ei ole kertaakaan sallinut syytteen nostamista kansanedustajan puheesta. Eduskunnan ulkopuolella kansanedustaja on syytettävissä aivan kuten kuka tahansa kansalainen.

Perustuslaki turvaa kansanedustajalle täysistuntotyössä laajan puheoikeuden. Siksi yli 100 vuoden aikana eduskunta ei ole kertaakaan sallinut syytteen nostamista kansanedustajan puheesta.

KD:ssa emme olleet valmiita kansanedustajan syytesuojan murtamiseen, vaan katsoimme, että eduskunnan sisäiset kurinpitotoimet riittävät tämän sopimattoman puheen käsittelyssä. Edustaja Mäenpään maahanmuuttovastaista puhetta ja sopimatonta lausumaa siitä, että hallitusohjelman kohta vieraslajien torjunnasta olisi väärässä kohdassa, emme ole puolustelleet emmekä hyväksyneet – päinvastoin. Tiedämme natsiajan esimerkein, kuinka antisemitismi kasvoi yhden halveksitun kansanosan esineellistämisellä.

Eduskunnan äänestyksen (26. kesäkuuta) jälkeen on syytesuojan puolustajia nimitetty esimerkiksi rasisteiksi ja satanisteiksi sekä PS:n ”perseennuolijoiksi”. On kysytty esimerkiksi: “Jos Jeesus ilmaantuisi nyt Suomeen, kutsuisivatko kristillisdemokraatit häntä vieraslajiksi?” Jos joku meistä on erehtynyt ihmettelemään tällaista kielenkäyttöä ja leimaamista itseään suvaitsevaisena markkinoivan ihmisen suusta, on vastauksessa saatettu neuvoa kääntämään iskuille toinenkin poski.

Uusi Testamentti monissa kohdin varoittaa kristittyihin kohdistuvasta vihasta ja neuvoo vastaamaan pahaan hyvällä. Kuitenkin yhteiskunnallisella sektorilla, kuten poliittisina päättäjinä, meidän kaikkien pitää edellyttää yhdenvertaisuutta lain edessä ja tasapuolista kohtelua. Aivan jokaisen – niin islamilaisen kuin kristityn tai niin vihreän kuin perussuomalaisenkin – ihmisarvoa ja perusoikeuksia on puolustettava.

Oikeuslaitos ei ole oikea paikka ratkoa poliittisia, akateemisia tai teologisia kiistoja. Kansanedustajien kuuluu tuoda esiin kansalaisten huolia ja näkemyksiä. Mikäli näin ei tapahdu, johtaa se helposti vaaralliseen kokemukseen siitä, ettei demokratia toimi.

En halua, että maamme ennestään alimiehitetty poliisikunta ja ylityöllistetty oikeuslaitos joutuvat repeytymään työvuoriensa alla alituisiin rikosilmoituksiin sopimattomasta puheesta. Emmekä KD:ssa kuulu niihin, jotka ryhtyvät tehtailemaan rikosilmoituksia kokemistaan loukkauksista.

Emmekä KD:ssa kuulu niihin, jotka ryhtyvät tehtailemaan rikosilmoituksia kokemistaan loukkauksista.

Rasismia ei vastusteta eikä vihapuhetta torjuta toisenlaisella rasismilla tai vihapuheella. Eri tavoin ajattelevien ihmisten ihmisoikeuksien kunnioittaminen edellyttää päinvastoin asiallista vuoropuhelua ja pyrkimystä ymmärtämiseen – eikä väärinymmärtämiseen.

 

Ylös