Päivi Räsänen: ”Yleinen ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha luotava jo tällä vaalikaudella”

14.7.2020 klo 21:56 Politiikka Kristiina Kunnas

Kansanedustaja Päivi Räsänen muistuttaa, että Kristillisdemokraatit ehdotti eduskunnassa jo yleistä ansiosidonnaista päivärahaa. Ehdotus ei kuitenkaan saanut suuren salin hyväksyntää.

– Työttömyysturvan epäoikeudenmukaisuuden korjaamista ei pidä jättää hamaan tulevaisuuteen, vaan korjata se jo tällä vaalikaudella, toteaa Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen.

– On hyvä, että epäkohtaan on herätty myös muissa puolueissa KD-eduskuntaryhmän nostettua asian esille eduskunnassa kevään lisätalousarvion käsittelyn yhteydessä, sekä mietintöön liitetyssä vastalauseessa että äänestyksessä. Valitettavasti lausumaehdotuksemme ei vielä saanut riittävää tukea eduskunnassa, Räsänen pahoittelee.

Hänen mielestään koronakriisi osoitti, ettei nykyinen työttömyysturvajärjestelmä ole enää toimiva.

– Kaikki työntekijät maksavat palkastaan työttömyysvakuutusmaksuja, mutta kaikki työssäoloehdon täyttäneet eivät pääse irtisanomistilanteessa nauttimaan ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta.

Räsänen huomauttaa, että työttömyyskassoihin kuulumattomat rahoittavat osaltaan ansiosidonnaista työttömyysturvaa, mutta eivät ole oikeutettuja itse vakuutukseen.

Räsänen huomauttaa, että työttömyyskassoihin kuulumattomat rahoittavat osaltaan ansiosidonnaista työttömyysturvaa, mutta eivät ole oikeutettuja itse vakuutukseen.

– Tämä siitä huolimatta, että ansiosidonnainen työttömyysturva kustannetaan pääosin työttömyysturvamaksujen kautta. Viimeistään koronakriisistä saatujen kokemusten pohjalta pitää ansiosidonnainen työttömyysturva muuttaa yhtäläiseksi kaikille, hän vaatii.

Eduskunnan pöytäkirjasta käy ilmi, että Kristillisdemokraattisen ryhmän esitys ei saanut riittävästi tukea.

Perjantai 26.6.2020. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi. Ehdotus 28: Päivi Räsänen kd Sari Tanuksen kd kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo esityksen yleisen ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan käyttöönottamiseksi.” (Vastalause 3)  Mietintö ”jaa”, Päivi Räsäsen ehdotus 28 ”ei”. Äänestyksen tulos: jaa 31, ei 21, tyhjiä 3; poissa 144 (äänestys 28).

 

 

Ylös