– Tyttöjen sukuelinten silpominen on aina kriminalisoitava teko, mutta poikien ympärileikkausta ei olisi pitänyt sekoittaa mietintöön, lakivaliokunnan jäsen Antero Laukkanen sanoo

30.9.2020 klo 12:08 Eduskunta Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien kansanedustaja, lakivaliokunnan jäsen Antero Laukkanen iloitsee lakivaliokunnan yksimielisestä kannasta koskien tyttöjen sukuelinten silpomista.

Sen sijaan Laukkanen kummeksuu perussuomalaisten esitystä, jonka mukaan poikien ei-lääketieteellinen ympärileikkaus tulisi kieltää ja säätää rikoslaissa rangaistavaksi.

Eduskunnan lakivaliokunta on tänään saanut valmiiksi mietinnön tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämistä koskevasta kansalaisaloitteesta.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja, lakivaliokunnan jäsen Antero Laukkanen iloitsee lakivaliokunnan yksimielisestä kannasta koskien tyttöjen sukuelinten silpomista.

– Valiokunta toteaa mietinnössään, että tyttöjen sukuelinten silpominen on yksiselitteisesti kriminalisoitava teko ja pyytää asiasta lakiesitystä vielä tämän vaalikauden aikana.

– Poikien ympärileikkauksen kriminalisointiin ei ole mitään tarvetta, Laukkanen korostaa.

Lakivaliokunta kuitenkin laajensi aiheen käsittelyä kansalaisaloitteen esityksestä ja otti tyttöjen silpomisen lisäksi mietintöön myös poikien ympärileikkaukset.

– Tämän osalta en voinut yhtyä valiokunnan mietintöön, vaan ehdotin, että mietinnöstä poistetaan poikien ei-lääketieteellistä ympärileikkausta koskevat kappaleet ja virkkeet, Laukkanen kertoo.

Laukkasen vastalauseeseen poikien ympärileikkauksen osalta yhtyi myös Rkp:n edustajana valiokunnassa äänestänyt Eva Biaudet.

– Tyttöjen sukuelinten silpominen ja poikien ei-lääketieteellisellä perustella tehtävä ympärileikkaus ovat toimenpiteiltään ja perusteiltaan täysin toisistaan poikkeavia toimenpiteitä, eikä niitä tule missään rinnastaa toisiinsa, vastalauseessa perustellaan.

Myös kansalaisaloite koski ainoastaan tyttöjen silpomisen kieltämistä. Laukkasen mielestä sekä aloitteen tarkoitus että allekirjoittajien sitoutuminen tulee huomioida eduskuntakäsittelyssä.

Vaikka valiokunnalla on mahdollisuus ottaa aloitteeseen läheisesti liittyviä asioita osaksi tarkastelua, ei sitä Laukkasen mielestä olisi pitänyt tehdä, sillä aloitteen allekirjoittajat nimenomaan halusivat käsittelyyn vain tyttöjen sukuelinten silpomista koskevan ehdotuksen.

– Jos allekirjoittajat olisivat tienneet, että asiassa tullaan käsittelemään myös poikien ympärileikkausta, eivät he olisi aloitetta välttämättä allekirjoittaneet. Tämä on siksi myös aloitteen allekirjoittajien oikeusturvan kannalta merkittävä asia, Laukkanen huomauttaa.

Valiokunnille annettuja ohjeistuksia kansalaisaloitteen käsittelystä tulisikin Laukkasen mielestä arvioida uudelleen, jotta eduskunnan käsittelyssä ei kansalaisaloitteen sisältöä lähdetä laajentamaan allekirjoittajien tarkoittamasta.

Laukkanen muistuttaa, ettei poikien ympärileikkausta ole missään maassa lailla säädetty kielletyksi. Se on juutalaisuudessa ja islamissa merkittävä osa kulttuurillista identiteettiä ja uskonnon harjoittamista. Hän kummeksuukin perussuomalaisten esitystä, jonka mukaan poikien ei-lääketieteellinen ympärileikkaus tulisi kieltää ja säätää rikoslaissa rangaistavaksi.

– Herää kysymys, liittyykö perussuomalaisten kanta siihen, että poikien ympärileikkauksen kriminalisoinnilla pyrittäisiin ehkäisemään etenkin islamilaisten maahanmuuttoa Suomeen. Kohtuuton tämä vaatimus on myös suomalaiselle juutalaisyhteisölle, Laukkanen pohtii.

Hän korostaa, että uskonnonvapauden kunnioittaminen on keskeinen osa demokraattisen oikeusvaltion vaalimia keskeisiä ihmisoikeuksia.

Laukkasen viittaa vastalauseessaan muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön lausuntoon, jonka mukaan poikien siittimen esinahan poistaminen on uskonnollisesti ja kulttuurisesti tärkeä toimenpide, joka eroaa monin tavoin tyttöjen sukuelinten silpomisesta, joka taas ei kuulu minkään uskonnon oppeihin ja jossa on kyse väkivallasta.

Vuonna 2015 STM on antanut ei-lääketieteellisin perustein tehtävän pojan ympärileikkauksesta ohjeet, jotka ovat hyvät ja riittävät.
– Poikien ympärileikkauksen kriminalisointiin ei ole mitään tarvetta, Laukkanen korostaa.

Sisäministeriön lausunnossa puolestaan todetaan, että koska tyttöjen sukuelinten silpomista ja poikien ympärileikkausta ei voida pitää taustoiltaan ja vaikutuksiltaan verrannollisina tekoina, ei näitä tulisi käsitellä yhdessä.

Ylös