Yrittäjät: Koronan toiseen aaltoon tarvitaan 750 miljoonan yritystukiohjelma

12.10.2020 klo 09:13 Politiikka KD Lehti

Yrittäjät esittää koronan toisen aallon vuoksi laajaa yritystukiohjelmaa, joka sisältää suoria tukia ja lainsäädäntömuutoksia.

– Tautitilanne heikkenee nopeasti. Se heijastuu laajalti yrityksiin. Uusi tukiohjelma tarvitaan pikaisesti, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Yrittäjät esittää yhteensä 750 miljoonan euron yritystukiohjelmaa. Sen keskeisin tekijä on kustannustuki, jonka kriteerit pitää uudistaa. Kustannustukeen Yrittäjät varaisi 500 miljoonaa euroa.

– Hallitus on luvannut uudistaa kustannustuen. Pidämme kustannustukea hyvänä, tehokkaana, osuvana ja tasapuolisena tukena, kunhan sen kriteerit saadaan kohdalleen, pääekonomisti Mika Kuismanen sanoo.

Lisäksi Yrittäjät haluaa yksinyrittäjätuen uudelleen käyttöön ja tuoda sen rinnalle yksinyrittäjille ja heidän verkostoilleen suunnatun yrityskehityssetelin. Näitä jaettaisiin kuntien kautta. Yksinyrittäjien tukiin Yrittäjät varaisi noin 200 miljoonaa euroa.

– Yksinyrittäjätuki tuli tarpeeseen, ja sen tarve taas kasvaa. Valtaosa yrittäjistä on yksinyrittäjiä ja he toimivat lähes aina verkostomaisesti. Heille tarvitaan tukea tässä tilanteessa myös yritysten kehittämiseen. Sitä ei ole ollut toistaiseksi saatavilla, Pentikäinen toteaa.

Yrittäjät esittää myös lisää kehittämistukia jakoon Business Finlandin ja Ely-keskusten kautta. Tähän pitäisi varata noin 50 miljoonaa euroa.

– Kun yritykset ovat syvän sumun keskellä, lainamuotoinen kehittämistuki ei houkuttele. Siksi tarvitaan suoria kehittämistukia. Businees Finlandin ja Ely-keskusten häiriörahoitus on toiminut hyvin, Kuismanen kiittää.

Kriisiajan yli tarvitaan määräaikaisia lakimuutoksia ja joustoa maksuihin

Yrittäjät esittää myös määräaikaisia lainsäädäntömuutoksia kriisiajan yli. Muutosten pitäisi olla voimassa kesäkuun 2021 loppuun, jotta toimintaympäristö olisi mahdollisimman ennustettava yli todennäköisen kriisiajan.

Yrittäjät esittää, että jatketaan konkurssilain väliaikaisia muutoksia, lyhennettyä yt-neuvottelu- ja lomautusprosessia sekä yrittäjien työttömyysturvaa.

Yrittäjät kannustaa myös verottajaa ja työeläkeyhtiöitä neuvottelemaan verojen ja maksujen maksuohjelmista yritysten kanssa konkurssien välttämiseksi.

– Toimilla on vältetty toistaiseksi pelätty konkurssiaalto. Sen riski kuitenkin kasvaa tuntuvasti, kun konkurssilain väliaikainen muutos päättyy lokakuun lopussa ja maksuun tulee yhtä aikaa niin varsinaisia kuin keväältä lykättyjä veroja ja maksuja. Tarvitaan joustavuutta, jotta elinkelpoisia yrityksiä ei kaadu, Pentikäinen sanoo.

Yrittäjien toisen aallon ohjelmassa ehdotetaan myös työpaikkasopimisen lisäämistä, määräaikaisten työsopimusten helpottamista kriisiajaksi, nuorten oppisopimuspalkkojen alentamista sekä pidättäytymisestä kaikista työllisyyttä heikentävistä lainsäädäntöhankkeista.

Yrittäjät esittää myös kotitalousvähennyksen laajentamista, yksityisen sektorin laajempaa hyödyntämistä koronatesteissä ja -jäljityksissä sekä aluekehitysrahojen ohjaamista pk-yrityksille, jotta rahoituksella olisi alueellista vaikuttavuutta.

Ylös