– Ilman terveydenedistämistä ja sairauksien ennaltaehkäisyä sote-uudistus ei tule onnistumaan, olipa malli mikä hyvänsä, Sari Essayah sanoo

10.10.2020 klo 17:52 Politiikka Samuli Rissanen

– Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvun hillitseminen edellyttää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehokasta toteuttamista ihmisten arkiympäristöissä, kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah muistuttaa.

Ilman terveydenedistämistä ja sairauksien ennaltaehkäisyä sote-uudistus ei tule onnistumaan, olipa malli mikä hyvänsä, Essayah arvioi Oulun kristillisdemokraattien syyskokouksessa.

Hän muistutti, että sote-maakunnilla on lausuntokierroksella olleessa esityksessä myös roolia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, mutta tarvitaan todellista tahtotilaa poikkihallinnollisen asian järjestämistehtävän toteuttamiseen.

Maakunnissa pitäisi ratkaista, miten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen toteutetaan

Sote-maakunnilla on hänen mielestään oltava vastuuta kansansairauksien ehkäisyssä, ikääntyvän väestön toimintakyvyn edistämisessä ja nuorten terveyden edistämisessä ja syrjäytymisen ehkäisyssä.

– Haasteena on, että vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säilyy kunnilla, vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät sote- maakuntien järjestettäväksi ja kuntien rahoitus vähenee voimakkaasti, Essayah sanoi.

Hänen mukaansa maakunnissa pitäisi ratkaista, miten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen toteutetaan ja miten varmistetaan toimeenpanon johtaminen. Muutoksessa on tärkeä varmistaa, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja ehkäisevät palvelut muodostavat jatkossakin kansalaisen kannalta vaikuttavan kokonaisuuden ja että vastuu ja resurssit säilyvät.

Essayah nostaa erityisesti esille ikäihmisten toimintakyvyn edistäminen. Esimerkiksi ikäihmisten arkiliikunnan tukemisella voidaan vaikuttaa muun muassa lihasvoiman ja tasapainon parantumiseen.

– Liikunta hidastaa toimintavajausten syntyä ja parantaa omatoimisuutta. Tällä puolestaan on suuri merkitys vanhustenhoidon kustannusten kasvun hillitsemisessä, Essayah muistutti.

Ylös