Essayah pelkää, että maakuntavero nostaa kokonaisveroastetta ja lisää eriarvoisuutta alueiden välillä

15.10.2020 klo 17:35 Eduskunta Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah muistutti eduskunnan torstaisella kyselytunnilla hallituksen päässen sopuun sote-uudistuksesta, vaikka epäselväksi jäikin kutsutaanko sote-vastuualueita hyvinvointialueiksi vai sote-maakunniksi.

Hän on huolissaan maakuntaveron käyttöönotosta, joka nostaa kokonaisveroastetta ja lisää eriarvoisuutta alueiden välillä.

Essayah mukaan kaikkein tärkein huoli, joka hallituksen sote-lausunnoista nousee esiin, koskee sitä, millä tavalla rahat saadaan riittämään ja miten ne jakautuvat alueille.

Hän muistutti, että hallitus aikoo osana sote-uudistusta säätää maakuntaveron. Asiantuntijat pelkäävät, että maakuntaveron käyttöönotto tulee selkeästi nostamaan verotusastetta.

– Jos ajatellaan alueiden eriarvoisia lähtökohtia, niin mikäli alueet saavat itse päättää verosta, siitä aivan varmasti tulee eriarvoisuutta lisäävä, Essayah sanoi.

– Kysyin, että miten. En saanut mielestäni vastausta kysymykseen, enkä siihenkään, että kutsutteko näitä hyvinvointialueiksi vai sote-maakunniksi, Essayah sanoi

Hän kysyikin hallitukselta, millä tavalla se aikoo varmistaa, ettei tämäntyppinen veroapparaatti tule nostamaan kokonaisveroastetta ja kohtelee ihmisiä samanarvoisesti eri puolilla maata.

– Olisin vielä halunnut kysyä, että miten on vastaavan ministerin laita, aikooko hän kutsua näitä alueita hyvinvointialueiksi vai sote-maakunniksi.

Essayah ei saanut omasta mielestään valtiovarainministeri Matti Vanhaselta vastausta kysymyksiinsä.

– Kysyin, että miten. En saanut mielestäni vastausta kysymykseen, enkä siihenkään, että kutsutteko näitä hyvinvointialueiksi vaiko sote-maakunniksi, Essayah sanoi.

Hän kysyi myös, millä tavalla yksityisten palvelujen tuottajat ja kolmannen sektorin toimijat otetaan mukaan uudistuksessa.

– Tässä on herännyt suuri huoli siitä, että esimerkiksi vammais- ja vanhuspalveluissa tärkeät yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat jäävät tässä uudistuksessa niin sanotusti mopen osalle (alakynteen).

– Millä tavalla tässä uudistuksessa on huomioitu, että nämä tuottajat ovat tärkeä osa tätä kokonaisuutta, ja että niitä tarvitaan erityisesti alueilla näiden palveluiden tuottajina. Miten tämä asia otetaan huomioon, Essayah kysyi.

Krista Kiuru kyseenalaisti Essayah’n näkemyksen siitä, että yksityiset palvelutuottajat jäisivät ”mopen osaan.”

– On erikoinen tapa sanoa, että maassa, jossa vallitsee monituottajamalli, niin hallitus olisi sen hylännyt.

– Haluan korjata: Tämä hallitus uskoo siihen, että sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan jatkossakin niin julkisten, yksityisten kuin kolmannen sektorinkin toimesta. Vastaan teille nyt suoraan, että me uskomme monituottajamalliin, Kiuru sanoi.

Hän muistutti niin ikään, että perustuslakivaliokunnan viime kaudella sote-uudistuksen reunaraameihin lisäämä ajatus siitä, että oman palvelutuotannon on oltava riittävää, on otettu nyt uudistuksessa vakavasti.

Ylös