Vanhoillislestadiolaisten keskusyhdistys huolissaan uskonnonvapauden kaventumisesta: ”On aika edistää vapautta puhua ja tunnustaa uskoa”

21.10.2020 klo 10:40 Kotimaa Merja Eräpolku

Uskonnonvapauden kaventuminen huolestuttaa luterilaisen kirkon suurinta herätysliikettä, vanhoillislestadiolaisia. Kannanotollaan Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys (SRK) haluaa herättää keskustelua aiheesta ja korostaa positiivisen uskonnonvapauden merkitystä.

– Yhteiskunta, jossa uskonto ei voi näkyä eikä kuulua, ei ole moniarvoinen ja suvaitseva yhteiskunta. Uskonnonvapautta koskevissa linjauksissa korostuu tänä päivänä uskonto ihmisen yksityisasiana. Yhteiskuntaa pyritään muuttamaan uskonnottomaksi. On huolestuttavaa, jos käsitys uskonnollisesta vakaumuksesta katoaa yhteiskunnan päätöksenteossa. Tällaisen ajattelutavan seurauksena kristillisen uskon tunnustamisen ja julistamisen vapaus ovat vaarassa kaventua, Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys (SRK) toteaa 20. lokakuuta julkaistussa kannanotossaan.

Järjestö muistuttaa, että perustuslain mukaan valtion tehtävänä on  turvata uskonnonvapaus ja luoda edellytykset sen toteutumiselle. Ketään ei saa asettaa erilaiseen asemaan uskonnon, vakaumuksen tai mielipiteen perusteella.

– Negatiivisen uskonnonvapauden korostaminen uhkaa rajoittaa yksilön oikeutta uskonnon ja uskon ilmaisemiseen yhteiskunnassa.

– Perustuslain hengen mukaisesti jokaisella tulee olla oikeus raamatulliseen ihmiskäsitykseen, avioliittokäsitykseen ja perhe-elämään ilman, että uskon mukaista elämää ja elämäntapaa asetetaan esimerkiksi ihmisoikeuskysymyksenä kyseenalaiseksi. Samoin vanhemmilla tulee olla heidän kristillisen vakaumuksensa mukaisesti oikeus kasvattaa lapsiaan kristillisten arvojen mukaisesti ja saada uskosta nouseville valinnoilleen myös tuki julkisissa palveluissa.

– Raamatulliseen uskoon perustuvat elämänvalinnat eivät voi johtaa syrjivään kohteluun missään yhteiskunnan palveluissa. On aika edistää vapautta puhua ja tunnustaa uskoa, SRK:n johtokunta vetoaa.

Uskonnonopetuksella tulee edistää sitä, että oppilas ymmärtää oman uskontonsa sisällön ja sanoman.

Kannanotossa peräänkuulutetaan myös uskonnonopetuksen turvaamista kouluissa.

– Uskonnonopetuksella tulee edistää sitä, että oppilas ymmärtää oman uskontonsa sisällön ja sanoman sekä tutustuu muihin uskontoihin ja vakaumuksiin. Sellainen tulkinta monikulttuurisuudesta, joissa kiistetään uskonnon tai historian merkitys, ovat kestämättömiä. Oman uskonnon ja historian sekä laajemmin menneisyyden ja henkisen kulttuuriperinnön tuntemus antavat rakentavia lähtökohtia moniarvoisen ja monikulttuurisen elämän kohtaamiseen tulevaisuudessa niin kotimaassa kuin maailmanlaajuisestikin.

Vanhoillislestadiolaiset haastavat luterilaista kirkkoa pitämään kiinni Raamatusta.

– On arvokas asia, että kirkolla on perustuslakiin perustuva autonomia, jonka perusteella kirkko voi pitää kiinni uskostaan ja opistaan. Kirkolta odotetaan selkeää Raamatun mukaista opetusta uskon perusteista sekä uskonelämän hoitamisesta.

Ylös