Syöpien riskitekijöitä tutkitaan laajasti suomalaisaineistoilla – tupakointi, liikkumattomuus ja ylipaino lisäävät riskiä merkittävästi

2.11.2020 klo 10:52 Hyvinvointi KD Lehti

Elintapamuutoksilla voitaisiin vähentää syöpäriskiä. Tupakointi on 30 vuoden seurannan perusteella keskeisin muokattavissa oleva syövän riskitekijä, ja tulevaisuudessa ylipainon merkitys todennäköisesti kasvaa.

Suomen Syöpärekisterin ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteisessä METCA-tutkimushankkeessa yhdistetään suuret suomalaiset väestöterveystutkimukset valtakunnallisen syöpärekisterin tietoihin. Näin saadaan ainutlaatuista, ajantasaista tietoa syövän riskitekijöistä ja niiden vaikutuksesta suomalaisten syöpätaakkaan.

Tupakointi on 30 vuoden seurannan perusteella keskeisin muokattavissa oleva syövän riskitekijä, ja tulevaisuudessa ylipainon merkitys todennäköisesti kasvaa. Näihin riskitekijöihin vaikuttaminen on erityisen tärkeää kahden yleisimmän kuolemaan johtavan syöpätaudin ehkäisyssä: keuhkosyöpä aiheuttaa noin joka viidennen ja paksu- ja peräsuolen syöpä eli suolistosyöpä joka kymmenennen syöpäkuoleman Suomessa.

Tupakoivien miesten keuhkosyöpäriski 27-kertainen

Suomen Syöpärekisterin ja THL:n yhteinen tutkimusartikkeli vahvistaa odotetusti tupakoinnin suuren merkityksen yksittäisenä keuhkosyövän riskitekijänä sekä lihavuuden yhteyden suolistosyöpäriskiin. Elintapoihin liittyvien tekijöiden – tupakoinnin, alkoholinkäytön, ylipainon ja liikkumattomuuden – vaikutusta riskiin sairastua keuhko- sekä paksu- ja peräsuolisyöpään selvitettiin laajasti suomalaisia terveystutkimuksia sisältäneestä väestöaineistosta. Artikkeli on julkaistu Acta Oncologica -tiedelehdessä.

Tupakoivien miesten riski sairastua keuhkosyöpään on 27-kertainen verrattuna miehiin, jotka eivät koskaan ole polttaneet tupakkaa. Vastaavasti tupakoivilla naisilla riski kohoaa 13-kertaiseksi. Tämä ero selittynee muun muassa sillä, että miesten päivittäisten tupakointikertojen määrät ovat suurempia kuin naisten.

Pitkään jatkunut kattava syöpärekisteröinti sekä laajat väestön terveystutkimukset antavat ainutlaatuisen mahdollisuuden syöpäriskiin vaikuttavien elintapatekijöiden arviointiin suomalaisilla.

Lihavuus (painoindeksi yli 30) nostaa suolistosyövän riskiä 1,4-kertaiseksi niin naisilla kuin miehillä normaalipainoisiin verrattuna. Miehillä jo vähäisempi painonnousu (painoindeksi 25–30) yhdistyy kohonneeseen suolistosyövän riskiin, mutta vastaavaa yhteyttä ei naisilla havaittu.

Elintapamuutoksilla voitaisiin selvästi vähentää syöpätaakkaa

– Keuhkosyövistä yli 80 prosenttia johtuu tupakoinnista, ja kaikista uusista syövistä jopa puolet olisi nykytiedon mukaan ehkäistävissä elintapamuutosten avulla. METCA-tutkimuksen avulla saadaankin tärkeää tietoa pitkältä ajalta syövän riskitekijöiden vaikutuksesta syöpätaakkaan Suomessa, toteaa tutkimusprofessori Pekka Jousilahti THL:sta.

– Pitkään jatkunut kattava syöpärekisteröinti sekä laajat väestön terveystutkimukset antavat ainutlaatuisen mahdollisuuden syöpäriskiin vaikuttavien elintapatekijöiden arviointiin suomalaisilla, sanoo tilastojohtaja Janne Pitkäniemi Suomen Syöpärekisteristä.

METCA-tutkimus tuottaa ajantasaista tietoa syövänehkäisyn tukemiseksi ja tarjoaa suomalaisille tutkittua tietoa siitä, miten omilla elintavoilla ja valinnoilla voi vähentää syöpäriskiä.

METCA-hankkeessa on mukana yli 247 000 suomalaista ja se yhdistää seitsemän laajaa THL:n väestöterveystutkimusta valtakunnallisen syöpärekisterin tietoihin. Hanke jatkuu edelleen ja tuottaa lisää syöpien riskitekijöitä kartoittavia tuloksia.

Ylös