– Millä tavoin hallitus huomioi tietomurtojen uhrit, Essayah kysyy ja pitää ryhmäkannetta varteenotettavana vaihtoehtona

10.11.2020 klo 19:32 Eduskunta Samuli Rissanen

Kansalaisten tietojen käsittelyn luotettavuuden täytyy olla huipputasolla ja pitää pystyä varmistamaan, että ihmiset pystyvät järjestelmiin luottamaan, kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah muistuttaa.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah nosti eduskunnassa esiin psykoterapiakeskus  Vastaamoa kohdanneen tietomurron ja kysymyksen tietojärjestelmien luotettavuudesta.

– Tämä on valtavasti murentanut ihmisten luottamusta näihin järjestelmiin ja myöskin todennäköisesti tulee vaikeuttamaan sitä, kun kansalaisilta kysytään, että haluatteko, että teidän tietonne liitetään järjestelmään. Tämä on varmasti niitä asioita, joita nyt jokaisella takaraivossa pyörii, Essayah sanoi.

Hän kysyi suoraan hallitukselta, millä tavalla se on reagoinut tietomurtoasioihin ja mitä konkreettisia toimenpiteitä aiotaan tehdä tietovuodon uhrien kohdalla.

Nämä henkilöt ovat todennäköisesti kärsineet inhimillisen tragedian ja joillekin tästä saattaa tulla esimerkiksi työuraan vaikuttavia asioita

– Millä tavalla heitä pyritään auttamaan? Nämä henkilöt ovat todennäköisesti kärsineet inhimillisen tragedian ja joillekin tästä saattaa tulla esimerkiksi työuraan tai muihin vaikuttavia asioita, Essayah muistutti.

Hänen mielestään tämäntyyppisissä asioissa voisi olla mahdollista vaikkapa ryhmäkanne.

– Joukkokannemahdollisuudet ja vastaavat olisivat äärimmäisen tärkeitä, mutta millä tavoin hallitus tulee vastaan tietovuototapausten aiheuttamien erilaisten vahinkojen tähden.

Essayah muistutti niin ikään, että mikäli kansalaisten tietojen käsittelyä halutaan laajentaa yhä suuremmaksi ja laajemmaksi ja saada mukaan myös sosiaalipuolen tietovarantoa.

– Ja jos yksityinen puoli velvoitetaan liittymään mukaan, niin tämä tarkoittaa sitä, että näitten tietojen käsittelyn luotettavuuden täytyy olla todellakin huipputasolla ja meidän pitää pystyä varmistamaan, että ihmiset pystyvät näihin järjestelmiin luottamaan.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru muistutti, että tietoturvallista järjestelmää valvoo ensinnäkin se, joka sitä pitää yllä.

– Se on ensimmäinen lähtökohta, eli ihmisen tai toimijan, joka voi kerätä tällaista rekisteritietoa, täytyy tuntea vastuunsa, ja tältä osin vastuukysymysten parannus tapahtuu erityisesti juuri siinä, että tietoturvasuunnitelma tulee nyt osaksi hyvin vakavasti otettavaa työtä sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

– Iso kysymys on myöskin Valviran resurssien lisääminen. Me olemme jo aikaisemmin toivoneet Valviralle resursseja lisää näihin tärkeisiin tehtäviin, ja uskon, että se on otettu vakavasti, Kiuru sanoi.

Ylös