Piia Nurmelasta Pirkanmaan KD:n uusi puheenjohtaja – piiri huolissaan erityistä tukea tarvitsevien lasten oikeuksien toteutumisesta

15.11.2020 klo 08:30 Kenttätoiminta Merja Eräpolku

Kristillisdemokraattien Pirkanmaan piirin johto vaihtuu. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Piia Nurmela ja varapuheenjohtajaksi Kauko Turunen.

Ylöjärvellä kokoontunut KD:n Pirkanmaan piirin syyskokous valitsi ensi vuodelle piirin uudeksi puheenjohtajaksi kunnanvaltuutettu, sijaisäiti Piia Nurmelan Lempäälästä. Varapuheenjohtajaksi nousi kunnanvaltuutettu, yrittäjä Kauko Turunen Parkanosta.

Tänä vuonna piirin puheenjohtajana toiminut tamperelainen Sirpa Pursiainen ei ollut käytettävissä tehtävään enää ensi vuonna, kuten ei myöskään varapuheenjohtaja Suvi Linjamaa-Korppi.

Nurmela kertoi KD-lehdelle kokouksen sujuneen hyvähenkisenä ja järjestelyiltään onnistuneesti.

– Olen hyvillä mielin tulevien uusien haasteiden keskellä.

– Koen tärkeänä, että saamme joka paikkakunnalle kuntavaaliehdokkaita. Piirissämme on useita paikkakuntia, joissa ei viime vaaleissa ollut yhtään ehdokasta. Nyt pyrimme piirihallituksen kanssa vaikuttamaan näihin katvealueihin, joissa KD:n äänestäminen ei viimeksi ollut mahdollista.

Kansanedustaja Sari Tanus käsitteli poliittisessa katsauksessaan useita ajankohtaisia aiheita, kuten koronaepidemian tuomia taloudellisia haasteita, hallituksen työllisyystoimien riittämättömyyttä sekä ikäihmisten hoivan sekä terveydenhuollon tasa-arvon epäkohtia. Hän korosti, että kristillisdemokraatteja tarvitaan kipeästi tänä aikana ja kiitti lämpimästi piirin kaikkia toimijoita tärkeästä työstä.

Puolueen järjestöpäällikkö Mikko Rekimies nosti puheenvuorossaan esille KD:n kuntavaalitavoitteita.

– Haemme porvaririntamasta siirtyviä konservatiiveja, jotka eivät ole mielissään puolueidensa linjasta. Poliittisessa keskustassa on syvän maaseudun ihmisiä, jotka eivät pidä puolueidensa liberaaleista ulostuloista tai palveluita keskittävästä politiikasta.

– Maahanmuuttokriittisillä äänestäjillä, erityisesti naisilla tulee olla vaihtoehto. Korostetaan naisten turvallisuutta, tasa-arvoa maahanmuuttoperheissä ja sananvapautta ilman pienintäkään rasismia. Samalla on ylläpidettävä vahvaa sosiaalipoliittinen osaamista, Rekimies kannusti.

Perhe on yhteiskunnan ja hyvinvoinnin tärkein tukipilari.

KD:n Pirkanmaan piirin syyskokouksen kannanotossa tuotiin esille huoli niiden lasten oikeuksista, jotka eivät tule kuulluksi.

– Nostamme esille etenkin erityistä tukea ja huolenpitoa tarvitsevat lapset, joiden tuki ja tarve oikeanlaiseen opetukseen tulisi ottaa huomioon esimerkiksi pienentämällä ryhmäkokoja, opetuksen tavoitteiden toteutumisessa sekä varhaiskasvatuksen että opetustoimen piirissä.

Pirkanmaan KD muistuttaa, että perhe on yhteiskunnan ja hyvinvoinnin tärkein tukipilari.

– Kunnan tulee tehdä politiikkaa perheiden parhaaksi ja perhevaikutusten arvioinnin tulee olla osana päätöksentekoa. Vanhemmuuden ja parisuhteen tueksi tulee tarjota tukipalveluja. Perheiden tulee saada oikea-aikaisesti tarvitsemaansa tukea, kuten lapsiperheiden kotipalvelua. Politiikalla luodaan mahdollisuudet perheiden ja etenkin lapsiperheiden mahdollisuuksiin elää täyttä elämää kotikunnassa. Jokainen kunta voi olla lapsiystävällinen kunta perheystävällisillä tavoitteillaan, kannanotossa muistutetaan.

Kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää vietetään joka vuosi 20. marraskuuta YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen hyväksymisen (20.11.1989) kunniaksi kaikkialla maailmassa.

15.11. klo 11.45 lisäys kansanedustaja Tanuksen puheenvuorosta.

Ylös