Asmo Maanselkä: Sinun lapsesi ovat sinun

23.11.2020 klo 14:20 Kolumnit Asmo Maanselkä

Taistolaislaulaja Kristiina Halkola lauloi: ”Sinun lapsesi eivät ole sinun, vaan he ovat itsensä kaipaavan elämän tyttäriä ja poikia, he elävät sinun kauttasi mutta eivät sinusta, ja vaikka he ovat sinun luonasi he eivät kuulu sinulle…”

Vasemmistolainen ajattelu menee vielä reilusti pidemmälle kuin Kahlil Gibranin runon sanoma: vasemmistoaatteen mukaan lapsen paikka on kehdosta lähtien parempi muualla kuin omassa kodissa. Ajatellaan, että sinun lapsesi ovat varhaiskasvatuksen ammattilaisten, neuvoloiden, opettajien lapsia, jotta heistä kasvaisi yhteiskuntakelvollisia ihmisiä.

Vasemmistoaatteen mukaan lapsen paikka on kehdosta lähtien parempi muualla kuin omassa kodissa.

Aino Saarisen mahtava väitöskirja oppimistuloksista murskaa tämän ajattelun. Ei ole mitään korrelaatiota hyvissä oppimistuloksissa ja lapsen viemisessä kehtoikäisenä päiväkotiin. Sen sijaan liian varhainen päivähoidon aloitus voi kasvattaa riskiä aggressiiviseen käytökseen. Tämä on osoitettu lukuisissa kansainvälisissä tutkimuksissa, mutta Suomessa siitä ei juuri puhuta.

Näin ollen se, joka on ollut tärkeää Kristillisdemokraattien ohjelmassa liikkeen syntyajoista saakka, on todennettu tieteellisesti oikeaksi. Lapset ja perheet ovat erilaisia. Lapsen varhaiseen kehitykseen vaikuttavat eniten kotiolot ja vanhemmat. Lapsen kotihoito ansaitsee enemmän arvostusta.

Tutkimus osoitti myös, että vaikka lastentarhanopettajat ovat korkeasti koulutettuja niin tätä ei päästä hyödyntämään. Epäpätevien sijaisten määrä, vaihtuva henkilöstö ja työntekijöiden uupumus peittävät alleen osaamisen. Myöskin opettajan auktoriteetin heikentäminen on lisännyt kiusaamisen riskiä, mikä myös huonontaa oppimistuloksia. Näihin seikkoihin pitää kiinnittää huomiota tulevassa kuntavaalikampanjassa.

 

Ylös