Sari Essayah: Lähidemokratia tarvitsee tekijänsä

24.11.2020 klo 12:36 Kolumnit Sari Essayah

Ehdokasrekrytointi käy puolueissa nyt kuumimmillaan, niin myös meillä KD:ssä. Korona-aika on vain vienyt monet tilaisuudet nettiin, ja ihmisiä kohdataan enemmän virtuaalisesti kuin kasvokkain.

Vaikka viime aikoina olemme kuulleet ulostuloja pormestarivaaleista, ja valtakunnan tason teemoista, niin suurin osa kuntien tehtävistä liittyy kuitenkin lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseen. Sote-mallista riippumatta kuntatasolla jatkossakin linjataan, miten hoidetaan varhaiskasvatus, perusopetus, kulttuuri ja terveydenedistäminen; lisäksi vaikutetaan kuntien elinvoimaan ja ympäristöön. Yhteisten asioiden hoitaminen ei aina ole hohdokasta, mutta erityisesti nyt kunnissa tarvitaan vastuullisia päättäjiä.

Yhteisten asioiden hoitaminen ei aina ole hohdokasta, mutta erityisesti nyt kunnissa tarvitaan vastuullisia päättäjiä.

Meille kristillisdemokraateille on tärkeää huolehtia laadukkaasta ja ihmisarvoisesta hoidosta ja tuesta, joka korostuu etenkin lasten, nuorten, vanhusten ja vammaisten palveluissa. Kunnissa päätetään myös, soiko sen kouluissa vielä Suvivirsi vai vaihdetaanko joulujuhla kulttuurijuhlaan. Valtuustossa vaikutetaan jopa siihen, syödäänkö päiväkodeissa oman maakunnan lähiruokaa vai ulkomaista tuontitavaraa.

Kuntien vuosittaisilla yli 18 miljardin hankinnoilla on valtava merkitys alueen elinvoimaan. Valitettavasti isossa osassa Suomen kuntia ei ole minkäänlaista strategista linjausta siitä, mitä hankinnoilla halutaan edistää. Niinpä paikallisuus, turvallisuus ja elinkaarikustannukset unohtuvat. Me haluamme nostaa kuntien hankintoja ohjaavan strategian keskeiseksi työkaluksi vaikuttaa kuntien elinvoimaan, työpaikkoihin ja oman alueen menestymiseen.

Haluankin rohkaista jokaista lukijaa: lähde ehdolle ja mukaan vaikuttamaan oman kotikunnan tulevaisuuteen!

Kuntien tehtävärakenne on voimakkaassa murroksessa ja huoli lähipalvelujen säilymisestä painaa monien mieltä. Vaikuttaminen kuntakentässä on nyt erityisen tärkeää. Haluankin rohkaista jokaista lukijaa: lähde ehdolle ja mukaan vaikuttamaan oman kotikunnan tulevaisuuteen!

 

Ylös