KD poistaisi varhaiskasvatusmaksut sisaruksilta, kun perheellä on useampi kuin yksi lapsi varhaiskasvatuksessa

7.12.2020 klo 17:22 Eduskunta Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä esitti vaihtoehtobudjetissaan, että varhaiskasvatusmaksut poistettaisiin kokonaisuudessaan sisaruksilta, kun perheellä on useampi kuin yksi lapsi varhaiskasvatuksessa.

Hallituksen esityksessä varhaiskasvatusmaksuja alennetaan pienituloisille lapsiperheille nostamalla maksujen tulorajoja. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaan siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 prosenttia nuorimman lapsen laskennallisesta maksusta.

Perheet maksaisivat korkeintaan 288 euroa kuukaudessa riippumatta siitä, kuinka monta lasta perheellä on päivähoidossa

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen arvioi eduskunnassa, että uudistus on erittäin hyvä ja kannatettava, mutta sisaralennuksesta huolimatta varhaiskasvatusmaksut muodostavat merkittävän menoerän sellaisille perheille, joilla on useampi lapsi päivähoidossa.

– Tämä koskee erityisesti niitä perheitä, joiden tulot ylittävät tulorajat ja jotka maksavat täyttä varhaiskasvatusmaksua, Räsänen muistuttaa.

Kristillisdemokraatit esitti asian eduskuntakäsittelyssä ja myös omassa vaihtoehtobudjetissaan, että varhaiskasvatusmaksut poistettaisiin kokonaisuudessaan sisaruksilta, kun perheellä on useampi kuin yksi lapsi varhaiskasvatuksessa.

Näin perheet maksaisivat korkeintaan 288 euroa kuukaudessa riippumatta siitä, kuinka monta lasta perheellä on päivähoidossa.

– Ehdotuksemme parantaisi vielä hallituksen esitystäkin vahvemmin työllisyyttä ja poistaisi kannustinloukkuja tehden työn vastaanottamisesta kannattavampaa monilapsisten perheiden vanhemmille.

– Näillä uudistuksilla toivon mukaan on myös myönteisiä vaikutuksia syntyvyyteen: ne kannustaisivat perhettä tavoittelemaan perheen itse toivomaa lapsimäärää, Räsänen muistuttaa.

Kristillisdemokraattien esitys merkitsisi varhaiskasvatusmaksukertymän pienentymistä 35 miljoonalla eurolla.

– Ilman muuta menetetyt tulot tulee korvata kunnille täysimääräisesti kuntien valtionosuuden kautta, Räsänen sanoo.

Ylös