– On tärkeää, että jokainen nuori saa koulutuksen, mutta oppivelvollisuuden pidentäminen on väärä keino, Sari Essayah sanoo

8.12.2020 klo 17:12 Eduskunta Samuli Rissanen

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että oppivelvollisuus laajennettaisiin koskemaan perusopetuksen jälkeistä toisen asteen koulutusta siihen asti, kun henkilö täyttää 18 vuotta.

KD:n puheenjohtaja Sari Essayah’n mielestä uudistuksen tavoite on oikea, mutta keino on väärä.

Eduskunnan sivistysvaliokunta on saanut oppivelvollisuusuudistusta koskevan mietintönsä valmiiksi. Valiokunta päätti esittää, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen osin muutettuna.

Tärkeämpää olisi huolehtia opintojen maksuttomuudesta, kuin lähteä kategorisesti kasvattamaan oppivelvollisuusikää

Keskeinen ehdotus jatkaa oppivelvollisuutta 18 ikävuoteen saakka toteutetaan. Samalla toisen asteen koulutuksesta tulee laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvalle opiskelijalle maksutonta.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah näkee uudistuksen tavoitteen tärkeänä: Että jokainen suomalainen nuori saa vähintään toisen asteen suoritettua.

– Mutta oppositiossa katsomme, että tämä keino on väärä, Essayah viittaa oppivelvollisuuden pidentämiseen.

Hän muistuttaa, että aihetta koskevissa asiantuntijalausunnoissakin on tullut esille, että vielä tärkeämpää olisi huolehtia opintojen maksuttomuudesta, kuin lähteä kategorisesti kasvattamaan oppivelvollisuusikää.

Tähän on Essayah’n mukaan olemassa myös mahdollisuus, eli oppimateriaalilisä. Kristillisdemokraatit on omassa vaihtoehtobudjetissaan tuonut lisärahoitusta ja haluaa, että sitä laajennettaisiin, se ulotettaisiin yhä useammille nuorille.

– Sitä kautta me välttäisimme kaikki ne vaikeudet, mitkä tulevat nyt tästä kategorisesta oppivelvollisuusiän nostamisesta.

– Ja tietenkin tällä on myöskin aika isoja aluepoliittisia vaikutuksia. Tulemme näkemään ne kyllä jatkossa, Essayah muistutti.

 

Ylös