”Hallituksen ei pidä lisätä kuntien, yritysten ja suomalaisten veronmaksajien taakkaa” – Essayah jätti vastalauseen valtiovarainvaliokunnan mietintöön

11.12.2020 klo 12:17 Eduskunta Samuli Rissanen

– Hallituksen elvytystoimet jäivät vajaiksi, kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah arvioi.

Hän on jättänyt vastalauseen valtiovarainvaliokunnan mietintöön vuoden 2021 talousarvioesityksestä.

Kristillisdemokraatit peräänkuuluttavat verojen kevennystä osana koronaelvytystä vastalauseessaan valtiovarainvaliokunnan mietintöön ensi vuoden talousarviosta.

– Samalla hallituksen olisi pitänyt perua sellaisia hallitusohjelman mukaisia uudistuksia, jotka lisäävät julkisia menoja pitkällä aikavälillä, vastalauseen jättänyt KD:n puheenjohtaja Sari Essayah sanoo.

Hän pitää tärkeänä, että valtion talousarviossa huomioidaan koronakriisin aiheuttama vaikea taloustilanne.

– Kunnat, sairaanhoitopiirit, yritykset sekä työnsä ja toimeentulonsa menettäneet ihmiset tarvitsevat tässä tilanteessa tukea. Tältä osin KD tukee talousarvioesityksen mukaisia menolisäyksiä, Essayah kertoo.

– Hallituksen olisi pitänyt perua sellaiset hallitusohjelman hankkeet, jotka lisäävät pitkällä aikavälillä kuntien, yritysten ja suomalaisten veronmaksajien taakkaa

Kristillisdemokraattien mukaan hallituksen olisi kuitenkin pitänyt kyetä tekemään päätöksiä sellaisista rakenteellisista uudistuksista ja työllisyystoimista, jotka antavat luottamuksen siihen, että vaikeasta taloudellisesta tilanteesta noustaan.

– Hallituksen olisi myös pitänyt perua sellaiset hallitusohjelman hankkeet, jotka lisäävät pitkällä aikavälillä kuntien, yritysten ja suomalaisten veronmaksajien taakkaa, Essayah arvioi.

Haasteellisessa taloudellisesta tilanteessa KD esittää vain maltillisia lisäyksiä valtion menoihin. Suurimmat määrärahalisäykset liittyvät vanhustenhoidon tason parantamiseen, terapiatakuun käyttöönottoon ja lapsiperheiden tukemiseen.

Monilapsisten perheiden aseman parantamiseksi ryhmä esittää varhaiskasvatusmaksujen poistamista sisaruksilta. Lisävaroja ehdotetaan myös esimerkiksi keliakiakorvauksen palauttamiseen ja ruoka-apua jakavien yhdistysten tukemiseen.

Vastalauseessaan Sari Essayah nostaa esille KD:n vaihtoehtobudjetin mukaiset verokevennykset. KD esittää muun muassa tuloveron kevennystä, lapsivähennyksen palauttamista, omaishoidon tuen verovapautta, kotitalousvähennyksen korotusta ja polttoaineverotuksen kevennystä.

KD vastustaa myös hallituksen kaavailemaa lämmityspolttoaineiden veron kiristystä. Kristillisdemokraatit vaativat hallitusta puuttumaan myös vuosi vuodelta paisuviin asumistukimenoihin esittämällä omaa mallia asumistuen uudistamiseksi.

Eduskunta käsittelee valtion talousarviota valiokunnan mietinnön pohjalta ensi viikolla. Käsittelyn yhteydessä äänestetään opposition muutosehdotuksista.

KD esittää tässä yhteydessä hallitukselle epäluottamusta, josta äänestetään maanantaina 21.12.

Ylös