– Kansalaisten oikeusturva vaatii vakuutuslääkärijärjestelmän uudistuksen saattamista loppuun, Antero Laukkanen sanoo

14.12.2020 klo 10:30 Eduskunta Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien kansanedustaja ja lakivaliokunnan jäsen Antero Laukkanen jätti hallitukselle kirjallisen kysymyksen vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämisestä.

Laukkanen kysyy hallitukselta, aikooko se lisätä vakuutuslääkärijärjestelmään mahdollisuuden käyttää erikoislääkäriä vakuutuslääkärin päätöksenteon tukena ja miten se vastaa lääkärien koulutustarpeeseen vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämisessä.

Virtuaalilääkäritoiminta johtaa monen kohdalla vuosien taisteluun, joka uuvuttaa, masentaa ja johtaa lopulta pysyvään köyhyyteen

Moni on kritisoinut vakuutuslääkärien toimintaa: Tyypillisessä tarinassa vakuutuslääkäri kumoaa työkyvyttömyyden hakijaa näkemättä.

– Tällainen virtuaalilääkäritoiminta johtaa monen kohdalla vuosien taisteluun, joka uuvuttaa, masentaa ja johtaa lopulta pysyvään köyhyyteen, Laukkanen muistuttaa.

Yksi keskeisimpiä ongelmia vakuutuslääkärijärjestelmässä on ollut ratkaisujen perustelujen puute. On vaikeaa hakea kumottavaksi päätöstä, jonka perustelut ovat puutteelliset.

Laukkasen mukaan lakiin tulee säätää mahdollisuus erikoislääkärin käyttöön tapauskohtaisesti. Erityisesti tätä tarvittaisiin harvinaisten sairauksien kohdalla. Lääkäreille tulisi myös antaa koulutusta vakuutuslääketieteestä, sosiaaliturvasta ja lääkärilausuntojen antamisesta.

– Lisäksi sähköisen B-lausunto tulisi saada laajemmin käyttöön, jopa sen pakollisuutta tulisi harkita, sillä se ohjaa laadukkaampiin lausuntoihin, nopeuttaa tiedon kulkua eri tahojen välillä, turvaa hakijoiden oikeuksia ja nopeuttaa prosesseja.

– Tärkeää olisi myös prosessien nopeuttaminen silloin, kun joudutaan muutoksenhakuun ja vakuutusoikeuden prosesseihin.

Hän antaa hallitukselle myös kiitosta asiaan tarttumisesta. Tällä hetkellä eduskuntaan tulossa olevassa uudistuksessa tavoitteena on parantaa vakuutuslaitosten päätösten perusteluja ja korvausprosessien läpinäkyvyyttä. Lakeihin on tarkoitus kirjata vakuutuslääkärin kannanoton sisältöä koskevat säännökset.

Lausuntopalautteen perusteella lakiehdotus ei kuitenkaan Laukkasen mielestä ole vielä riittävän selkeä perustelujen sisällön osalta. Perusteluihin pitäisi hänen mielestään kirjata kaikki päätökseen vaikuttaneet tekijät ja mihin johtopäätöksiin niiden perusteella on päädytty.

– Päätöksen on oltava riittävän kattava, yksilöllinen ja ymmärrettävä. Myös siitä, milloin vakuutuslääkärin lausuntoa on pyydettävä, on säädettävä tarkemmin. Nyt ehdotettu muotoilu jättää liian paljon harkintavaltaa vakuutuslaitoksille.

Ylös