Koronakriisi on vaikuttanut eniten niihin perheisiin, joissa on jo entuudestaan ollut vaikeuksia

30.12.2020 klo 14:03 Eduskunta Tapio Luoma-aho

Koronatilanne rasittaa eniten yhteiskunnan köyhimpien asemaa. Myös lapsiperheissä esiintyy köyhyyttä.

Eduskunnan köyhyysryhmän järjestämässä webinaarissa pohdittiin, millä tavoin koronapandemia on vaikuttanut yhteiskunnan köyhimpien ja haavoittuvimpien tilanteeseen. Koronatilanne on lisännyt materiaalisen puutteen lisäksi myös erilaista pahoinvointia ja yksinäisyyttä.

Diakoniatyön asiantuntija Tiina Saarela Kirkkohallituksesta kertoi, että diakoniatyöntekijät ovat nähneet, että korona-aika on lisännyt erilaista ahdistusta, itsemurhariskiä ja avioeroja.

Yhteiskunnan tarjoamat palvelut eivät myöskään välttämättä ole juuri niitä, mitä ihmiset tarvitsevat

– Valitettavasti ihmiset eivät aina tiedä, mistä saa apua ja siksi palveluohjauksen tarve korostuu. Yhteiskunnan tarjoamat palvelut eivät myöskään välttämättä ole juuri niitä, mitä ihmiset tarvitsevat, Saarela arvioi webinaarissa.

– Yhdessä tekemistä pitää vahvistaa. Sen kautta vähennetään polarisaatiota, lisätään keskinäistä ymmärrystä, säästetään resursseja ja parannetaan palveluja, Saarela lisää.

Koronatilanne rasittaa eniten yhteiskunnan köyhimpien asemaa. Toisaalta kevään jälkeen ei ole tullut uutta piikkiä esimerkiksi toimeentulohakemusten osalta, vaikka hakijamäärät ovatkin normivuotta korkeampia.

Myös lapsiperheissä esiintyy köyhyyttä. Koronakriisi on vaikuttanut eniten niihin perheisiin, joissa on jo entuudestaan ollut vaikeuksia, mutta se on myös laajentanut avuntarpeessa olevien perheiden joukkoa. Pelkona on, että kuntatalouden heiketessä eri puolilla maata lapsiperheiden palveluista aletaan leikkaamaan.

–  Perheiden toimeentulo ja peruspalvelujen kyky vastata erilaisiin tuen tarpeisiin on varmistettava koko Suomessa perheen asuinkunnasta riippumatta, johtava asiantuntija Liisa Partio Mannerheimin Lastensuojeluliitosta totesi webinaarissa.

Sosten erityisasiantuntija Anna Järvinen muistutti, että kaikessa päätöksenteossa on tehtävä laajaa vaikutustenarviointia, huomioiden eri päätösten kumuloituvat vaikutukset eri ihmisryhmiin.

– Päätöksenteossa tulee nojautua hyvinvointi-investointinäkökulmaan ja välttää tekemästä lyhytaikaisia säästöjä tuovia leikkauksia, jotka tulevat kalliiksi pidemmällä aikavälillä, hän sanoi

Eduskunnan köyhyysryhmän puheenjohtajana toimii tällä hetkellä kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero Laukkanen. Laukkanen on ollut pitkään mukana Espoossa ruoka-apua kanavoivan Hyvä Arki -yhdistyksen toiminnassa.

Ylös