”Aito avioliitto ry joutui OAJ:n ja Suomen Messujen syrjimäksi 2019” – Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta antoi päätöksen

14.1.2021 klo 13:48 Kotimaa Kristiina Kunnas

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätöksen mukaan OAJ ja Suomen Messut syrjivät Aito avioliitto ry:tä peruessaan yhdistyksen osallistumisen Educa-messujen näytteilleasettajaksi.

Aito avioliitto ry ja yksi sen jäsenistä kanteli OAJ:n ja Suomen Messujen toiminnasta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle. Aito avioliitto ry edistää sääntöjensä mukaan miehen ja naisen välisen avioliiton merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa ja korostaa lapsen oikeutta isään ja äitiin.

Aito avioliitto ry oli hyväksytty vuoden 2019 Educa-messujen näytteilleasettajaksi. Asiasta syntyi sopimus osapuolien välille ja osallistumismaksu maksettiin. Kun osallistuminen julkaistiin, lähettivät yhdistykseen varautuneesti suhtautuvat toimijat runsaasti tyytymätöntä palautetta. Sen seurauksena messujärjestäjät Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ja Suomen Messut yhdessä peruivat Aito avioliitto ry:n osallistumisen messuille näytteilleasettajana.

Aito avioliitto ry ja yksi sen jäsenistä teki asiasta kantelun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle.

Aito avioliitto ry edistää sääntöjensä mukaan miehen ja naisen välisen avioliiton merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa ja korostaa lapsen oikeutta isään ja äitiin.

Lautakunta totesi esitetyn näytön perusteella, että sekä OAJ että Suomen Messut ovat olleet tiiviissä yhteistoiminnassa messujen järjestämisessä. Päätöksissään lautakunta vahvisti, että OAJ ja Suomen Messut ovat syrjineet sekä Aito avioliitto ry:tä että sen jäsentä, kun yhdistyksen osallistuminen Educa 2019 -messuille näytteilleasettajana evättiin.

Lautakunta antoi päätöksen, jolla OAJ:tä ja Suomen Messuja kielletään jatkamasta tai uusimasta yhdistykseen ja sen jäseniin kohdistuvaa syrjintää mielipiteen perusteella.

Lautakunta antoi päätöksen, jolla OAJ:tä ja Suomen Messuja kielletään jatkamasta tai uusimasta yhdistykseen ja sen jäseniin kohdistuvaa syrjintää mielipiteen perusteella.

Päätöksen tekstistä ilmenee, että osallistumisen peruutus johtui hakijayhdistyksen edustamista arvoista ja mielipiteistä sekä siitä julkisesta kritiikistä, jonka yhdistyksen mahdollinen osallistuminen oli herättänyt – vaikka yhdistyksen sääntöjen mukaisessa toiminnassa ei ollut mitään lain tai hyvän tavan vastaista.

Hakijayhdistyksen edustama perinteisten perhearvojen kunnioittaminen ei loukannut kenenkään perus- tai ihmisoikeuksia. Messujärjestäjillä ei ollut mitään yhdenvertaisuuslain 11 §:n tarkoittamaa oikeutusta toimelleen. Messujärjestäjien tekemä nopea peruutuspäätös oli kohtuuton ja liioiteltu reaktio, joka syrji hakijayhdistystä ja sen jäseniä.

– Ratkaisu osoittaa, että ketään ei saa asettaa erilaiseen asemaan mielipiteen vuoksi. Jokaisella on oikeus omaan vakaumukseen ja mielipiteeseen. Jokaisella on oikeus vapaasti ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä, vaikka joku kokisi mielipiteen epämiellyttäväksi, Aito avioliitto ry toteaa.

– Myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi 9.6.2016 päätöksessään, ettei avioliiton määrittely vain miehen ja naisen väliseksi liitoksi ole syrjintää.

Tapahtuneeseen Aito avioliitto ry:n syrjintään oli painostamassa useita yksityishenkilöitä ja järjestöjä.

– Olisikin toivottavaa, että myös he oikaisisivat lainvastaisen kantansa ja toimintansa.

Aito avioliitto -yhdistyksessä päätös kieltää yhdistyksen ja sen jäsenten syrjintä on otettu  tyytyväisenä vastaan.

– Kannustakoon tämä kaikkia perinteisen perhe- ja sukupuolikäsityksen kannattajia jatkossakin käyttämään päättäväisesti laillista oikeuttaan ilmaista mielipiteensä sekä vaatimaan tasavertaista kohtelua niin yksityisissä kuin julkisissa yhteyksissä.

Tavoitteena edistää miehen ja naisen välisen avioliiton merkitystä

Aito avioliitto ry:n sääntöjen mukaan yhdistyksen tavoitteena on edistää miehen ja naisen välisen avioliiton merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa ja korostaa lapsen oikeutta isään ja äitiin. Biologiseen totuuteen perustuvan kannan mukaan ihmiset ovat joko miehiä tai naisia.

Vanhempien oikeus varmistaa lapsilleen oman vakaumuksensa mukainen kasvatus on kansainvälinen ihmisoikeus, eikä ketään saa pakottaa ideologisen vaikuttamisen kohteeksi perusopetuksessa tai varhaiskasvatuksessa.

Ylös