Tartuntatautilakiesityksen perusratkaisut hyväksyttävissä, arvioi Perustuslakivaliokunta lausunnossaan

22.1.2021 klo 11:41 Eduskunta Merja Eräpolku

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan tartuntatautilakiehdotuksen perusratkaisut ovat perustuslain mukaisia, ja ehdotettuja toimenpiteitä voidaan pitää välttämättöminä. Kuitenkin joitain muutoksia on tehtävä esitykseen, jonka käsittelyä jatkaa sosiaali- ja terveysvaliokunta.

Perustuslakivaliokunnan mielestä määräaikaisen lain voimassaoloaikaa on välttämätöntä rajata niin, että se on tällä erää voimassa enintään kesäkuun loppuun asti. Lisäksi sääntelyä on eräiltä osin täsmennettävä.

Esitetty tartuntatautilaki antaisi paikallisille ja alueellisille viranomaisille oikeuksia sulkea myös yksityisiä asiakastiloja, jos se on koronavirustartuntojen leviämisen estämiseksi välttämätöntä.

Perustuslakivaliokunnan mielestä olisi perusteltua säätää kohtuullisesta kompensaatiosta elinkeinonharjoittajille, jos viranomaiset sulkevat asiakastiloja tartuntatautilain nojalla. Korvaus taloudellisista menetyksistä tulisi kyseeseen erityisesti, jos rajoitus kestää yli kaksi viikkoa.

– Sosiaali- ja terveysvaliokunnan on syytä täydentää sääntelyä. Korvauksista säätäminen ei kuitenkaan ole edellytys lain käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, valiokunta toteaa.

Valiokunnan lausunto on yksimielinen.

Asian käsittelyä jatkaa sosiaali- ja terveysvaliokunta. Lakiehdotus tullee täysistunnon päätettäväksi helmikuun lopulla.

 

Ylös