Kristillisdemokraatit vastustaa kotihoidontuen poistamista ja toivoo lisää valinnanmahdollisuuksia perheille

27.1.2021 klo 12:46 Eduskunta Samuli Rissanen

Kotihoidontuen poistamisen sijaan on lisättävä valinnanmahdollisuuksia perheille, kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä vaatii.

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän mielestä työ- ja elinkeinoministeriön asettaman tutkijatyöryhmän kaavailema esitys pikkulapsiperheille tärkeän kotihoidontuen romuttamisesta on kapeakatseinen ja kotona tehtävää hoivatyötä vähättelevä.

KD-ryhmä muistuttaa, että kotihoidontuki on joustava tukimuoto, joka mahdollistaa perheen ja työn yhdistämisen, ottaa huomioon perheiden valinnanvapauden ja lapsen edun.

– Monelle pienen lapsen hoitaminen kotona on tärkeä arvovalinta

– Monelle pienen lapsen hoitaminen kotona on tärkeä arvovalinta, jota yhteiskunnan on syytä tukea. Mikäli kotihoidontuen poistamista aiotaan esittää keskeisenä työllisyystoimena, vaikuttaa siltä, että todellisiin työllisyyskeinoihin ei uskalleta tarttua, kristillisdemokraattien kansanedustajat toteavat yhteisessä kannanotossaan.

KD eduskuntaryhmä muistuttaa, että kotihoidontuen poistaminen ei toisi julkiselle sektorille säästöjä, sillä kotihoidontukikustannukset jäävät huomattavasti varhaiskasvatuskustannuksia pienemmäksi. Valtiovarainministeriön virkamiehet eivät elokuussa julkaisemassaan työllisyystoimiehdotuksessaan esittäneet kotihoidontukeen puuttumista.

Tuen poistaminen lisäisi tarvetta perustaa uusia ryhmiä pienille lapsille, vaikka jo nykyisellään varhaiskasvatuksessa on suuri pula ammattilaisista. Varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaan on löydettävä helpotusta ja saatava lisää ammattilaisia alalle.

Kristillisdemokraattien mielestä kotihoidontuen leikkaamisen sijaan tarvitaan lisää joustavuutta, jotta perheet pystyvät valitsemaan juuri heidän tilanteeseensa sopivimman hoitoratkaisun. Kannustavalla ja perheiden omia valintoja mahdollistavalla perhepolitiikalla edistetään syntyvyyttä, myönteistä väestökehitystä ja toisaalta tuetaan vanhempia hoiva- ja kasvatusvastuussa.

Päivi Räsänen jatkaa KD-eduskuntaryhmän puheenjohtajana

 

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on kokoontunut talvikokoukseensa Teams-yhteyksin tänään 27.1. Kokouksessa valittiin myös ryhmän puheenjohtajisto.

Ryhmän puheenjohtajana jatkaa Päivi Räsänen Riihimäeltä, varapuheenjohtajina toimivat edelleen Antero Laukkanen (1.vpj) Espoosta ja Sari Tanus (2.vpj) Tampereelta.

Ylös