– Älkää pilatko yrityksiltä vakaata ja kannustavaa toimintaympäristöä, Peter Östman vetoaa hallitukseen

9.2.2021 klo 14:58 Eduskunta Samuli Rissanen

Peter Östmanin mielestä polttoaineveron korotus ja kotitalousvähennyksen leikkaus olisi pitänyt jättää tekemättä.

– Suomalaiset yritykset tarvitsevat vakaan ja kannustavan ilmapiirin ja toimintaympäristön. Älkää pilatko sitä, hän vetosi hallitukseen valtiopäivien avauskeskustelussa.

Kristillisdemokraatit vaativat hallitukselta vastuunkantoa koronatilanteen lisäksi taloudesta ja työllisyydestä. Valtiopäivien avauskeskustelussa KD:n ryhmäpuheen pitänyt kansanedustaja Peter Östman nosti esiin pitkään jatkuneen heikon talouskehityksen.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Peter Östman antaa valtiopäivien avausistunnossa hallitukselle kiitosta koronanhoidosta, josta Suomi on selvinnyt tähän asti hyvin. Tartuntaluvut ovat pysyneet alhaisina ja sairaaloiden kapasiteetti on riittänyt.

– Vaikka jokainen kuolemantapaus on tragedia, ovat Suomen kuolleisuusluvut pysyneet alhaisina verrattuna moneen muuhun maahan. Iso kiitos tästä kuuluu suomalaisille, jotka ovat toimineet vastuullisesti. Myös yritykset ja yhteisöt ovat samoin kantaneet vastuunsa. Suomen hallitukselle kuuluu myös kiitos. Vaikka virheitä on sattunut, on vaikea tilanne pysynyt kutakuinkin hallinnassa, Östman myöntää.

Toisaalta esimerkiksi rokotestrategiat olisi Östmanin mukaan kannattanut valmistella hyvissä ajoin ennen kuin tilanne on päällä.

Samalla hallituksen velkaviisikko on perustellut ennätyssuurta velanottoa koronalla, vaikka rahaa on syydetty moniin sellaisiin hankkeisiin, joilla on hyvin vähän koronan kanssa tekemistä.

Hallituksen muuta työskentelyä onkin Östmanin mukaan leimannut haluttomuus kuunnella asiantuntijoita: Oppivelvollisuusiän nostamisesta päätettiin kuuntelematta kuntien ja opetusalan ammattilaisten mielipiteitä. Sote-uudistusta runnotaan läpi asiantuntijoiden näkemyksistä ja lukuisista lausunnoista piittaamatta. Talouspolitiikan arviointineuvoston varoitukset kaikuvat kuuroille korville.

– KD eduskuntaryhmä vetoaa hallitukseen; kuunnelkaa asiantuntijoita ja kiinnittäkää huomiota lainvalmisteluun, Östman sanoo.

– Ympäristöä ja ilmastoa ei pelasteta sillä, että käytämme venäläistä puuhaketta ja kivihiiltä lämmöntuotantoon kotimaisen turpeen sijasta.

Hallitus on lisäksi siirtänyt työllistämispäätöksiä eteenpäin, vaikka tarve päätöksille ei häviä sillä mihinkään. Pelkät päätösperusteiset työllisyyspäätökset eivät Östmanin mukaan riitä.

Hänen mukaansa tarvitaan kokonaisvaltaista politiikkaa, jolla pidetään talouden pyörät pyörimässä.

– Sen sijaan hallitus on muun muassa korottanut polttoaineveroa ja heikentänyt kotitalousvähennystä. Pelkät puheet uusista veronkiristyksistä, työajan leikkaamisesta ja muista kilpailukykyä heikentävistä toimista vähentävät yritysten halua investoida ja työllistää.

– Suomalaiset yritykset tarvitsevat vakaan ja kannustavan ilmapiirin ja toimintaympäristön. Älkää pilatko sitä, Östman vetoaa.

Valtiovarainministeriön tällä viikolla julkaiseman raportin mukaan Suomi on jäänyt verrokkimaiden, kuiten muiden Pohjoismaiden kehityksestä hitaan tuottavuuskasvun ja alhaisen työllisyysasteen vuoksi.

Veronkiristysten sijaan tarvittaisiinkin uudistuksia, joiden avulla saadaan kasvua.

– Sen sijaan hallitus suunnittelee lisää veroja ja maksuja. Hallituksen kaavailema maakuntavero ja verotusoikeuden antaminen Brysseliin lisäävät entisestään suomalaisen työntekijän ja yrittäjän taakkaa, Östman sanoo.

Hän nostaa esimerkiksi pahasta virheliikkeestä turpeen käytön nopean alasajon. josta joudutaan Östmanin arvion mukaan vielä maksamaan kovaa hintaa.

– Ympäristöä ja ilmastoa ei pelasteta sillä, että käytämme venäläistä puuhaketta ja kivihiiltä lämmöntuotantoon kotimaisen turpeen sijasta. Sähköntuotannon kanssa olemme niin ikään pulassa, ilman naapureista ostettavaa energiaa.

– Voimmeko tulevina talvina luottaa Ruotsiin, joka on ajanut ydinvoimalansa alas tai Venäjään, jonka poliittinen tilanne on kaikkea muuta kuin vakaa. Nyt tarvitaan päätöksiä kotimaisen energiatuotannon lisäämiseksi ja huoltovarmuuden parantamiseksi, Östman muistuttaa.

 

Ylös