– Puolustamme kotihoidontuen kuntalisiä kaikkialla Suomessa ja lisäämme elinvoimaa kilpailuttamalla viisaasti, Sari Essayah kertoo KD:n vaalitavoitteista

13.2.2021 klo 13:26 Politiikka Samuli Rissanen

Kotihoidon kuntalisiä on puolustettava, vanhusten kotihoitoon on saatava tukea ja hankinta- ja työhyvinvointistrategioilla elinvoimaa kuntiin, Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah vaati KD:n kuntavaaliavauksessa.

– Kristillisdemokraattien on sekä kunnissa että eduskunnassa lähdettävä taistelemaan ihmisten ja alueiden eriarvoistumista vastaan ja siten pidettävä huoli, että koko Suomi ei tipu muiden Pohjoismaiden ja meidän verrokkimaidemme kelkasta, Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah korosti puolueensa kuntavaaliavauksessa.

Erityisesti kristillisdemokraatit lähtevät kuntiin puolustamaan kotihoidontuen kuntalisiä, vanhusten kotihoidon resursseja sekä kuntien elinvoimaa esimerkiksi viisailla hankinta- ja työhyvinvointistrategioilla.

Kuntavaaleissa on Sari Essayah’n mukaan kyse kaikille tärkeistä hyvinvointipalveluista ja kuntien elinvoimasta. Kuntapolitiikka ei ole koskaan erillinen saareke yhteiskunnassa, vaan harjoitettu talous- ja työllisyyspolitiikka ja toisaalta lakisääteiset palvelut ja niiden järjestämiseen annettavat valtionosuudet määrittävät pitkälti millaisissa raameissa päätöksiä kunnissa tehdään.

Hoitajamitoituksen kohdalla raha saattaa olla loppujen lopuksi jopa ongelmista pienempi; sillä sitä ennen yksinkertaisesti loppuvat hoitajat.

– Puhumattakaan siitä, että lähes tämän hallituksen toimesta kunnille sälytetään lisää velvollisuuksia ilman riittävää rahoitusta niiden järjestämiseen kuten oppivelvollisuusiän nosto ja sinällään tärkeä hoitajamitoitus, Essayah sivalsi.

Hoitajamitoituksen kohdalla raha saattaa olla loppujen lopuksi jopa ongelmista pienempi; sillä sitä ennen yksinkertaisesti loppuvat hoitajat.

– Vaarana on, että ennestään ylikuormitetusta vanhusten kotipalvelusta väkeä joudutaan siirtämään ympärivuorokautiseen hoivaan. Suurin osa ikäihmisistä asuu omassa kodissaan joko kotipalvelun tai omaishoidon tukemana.

Koti- ja omaishoidon tukea on laiminlyöty Essayah’n mukaan osin siksi, että hallitus ei ideologisilla silmälaseillaan tunnista pienten hoivapalveluyritysten potentiaalia vanhusten kotona asumisen tukena, vaan leikkaa kotitalousvähennystä sen sijaan että kehittäisi sitä hoivapalveluiden tukemisen suuntaan.

– Myös sote-uudistuksessa nämä pienet hoivayritykset on unohdettu, Essayah arvioi.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah kertoi KD:n kuntavaalitavoitteista facebookin live-lähetyksessä 13. helmikuuta. (Näyttökuva Facebook-live-tapahtumasta)

Hän korosti, että KD on perhepuolue: Lapsiperheillä pitää tulevaisuudessakin olla oikeus valita juuri omaan tilanteeseen sopiva hoitomuoto lapsilleen, siksi kotihoidon tukea tarvitaaa.

– Puolustamme kotihoidontukea ja sen kuntalisiä kaikkialla Suomessa.

Kuntien hankintojen kokonaisarvo on parikymmentä miljardia euroa vuodessa. Essayah muistuttaa, että kuntien oma vastuu osaavasta hankintapolitiikasta on erittäin merkittävä.

– Valitettavasti isossa osassa Suomen kuntia ei ole minkäänlaista strategista linjausta siitä, mitä hankinnoilla halutaan edistää. Suurin osa kunnista tekee jokaisen hankinnan kohdalla erilaisia linjauksia, joissa valitettavan usein laatukriteerit tai oman alueen elinvoimasta huolehtiminen unohtuvat, Essayah sanoo.

Hankinnoissa on hänen mukaansa kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota laatu- ja ympäristövaatimuksiin. Suomen ulkopuolella voimassa olevat heikommat ulkomaiset laatu- ja ympäristövaatimukset eivät saa johtaa hankintakilpailun voittamiseen.

– Suomen hankintalaki ja EU-alueen hankintadirektiivit säätelevät kaikkia julkisia hankintoja, ja niiden puitteissa on mahdollista varmistaa sekä lähiruuan suosiminen että pienten ja keskisuurten yritysten mukaan pääsy.

– Kunta, joka tahtoo edistää alueen elinvoimaa, kilpailuttaa viisaasti.

Kristillisdemokraatit nostavat kuntavaaliteemoissaan kuntien hankintoja ohjaavan strategian keskeiseksi työkaluksi vaikuttaa kuntien elinvoimaan ja alueen yritysten menestymiseen.

Kunnissa on linjattava julkisiin hankintoihin selkeät periaatteet ja kriteerit.

– Hankinnoissa on otettava huomioon kokonaisedullisuuden lisäksi paikallisuus, turvallisuus, jäljitettävyys, innovatiivisuus, sosiaaliset kriteerit ja elinkaarikustannukset. Hankinnoista on myös tiedotettava avoimesti ja ajoissa, Essayah sanoo.

Kristillisdemokraattien valtakunnallinen kuntavaalislogan on ”Koko maa mukana”.

Ylös