Björn Cederbergin kolumni: Kuntavaalit ja D’Hondtin menetelmä – luottamushenkilöpaikkojen jako korjattava!

21.2.2021 klo 13:16 Kolumnit KD Lehti

Suomessa on käytössä suhteellinen vaalitapa. Suhteellisessa listavaalissa listan saamien äänimäärien perusteella jaetaan paikat listoille eli puolueille. Kuntavaaleissa käytetään tätä vaalitapaa ja vaalien tuloksena määräytyvät luottamushenkilöpaikat lasketaan D’Hondtin menetelmällä. Menetelmä on nimetty keksijänsä, belgialaisen matemaatikon Victor D’Hondtin mukaan.

D’Hondtin menetelmässä puolueiden saamien paikkojen suhde on melko lähellä äänimäärien suhdetta. Menetelmällä on kuitenkin taipumus suosia suuria puolueita pienten puolueiden kustannuksella siten, että suuret saavat ääniosuuttaan suuremman osuuden paikoista. Vastaavasti pienet puolueet saavat keskimäärin ääniosuuttaan pienemmän paikkaosuuden.

Tämä suhteellisuuden vääristyminen näkyi erityisen räikeästi kevään 2017 kuntavaalien jälkeisessä Kuopion luottamushenkilöpaikkojen jaossa. Kristillisdemokraatit (KD) olivat Kuopiossa vaalivoittajia lisäten valtuutettujensa määrän kahdesta kolmeen (= 50 %). Edellisellä valtuustokaudella (1/2013 – 5/2017) meillä oli kaksi niin sanottua superlautakuntapaikkaa (Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta sekä Kasvun ja oppimisen lautakunta). Vaalien jälkeisissä neuvotteluissa tuloksena oli, että kahden blokin syntymisen ja D’Hondtin menetelmän käytön seurauksena KD menetti molemmat lautakuntapaikkansa ja myös muita paikkoja!

Suuremman blokin, eli puolueiden välillä vaalien jälkeen solmitun teknisen vaaliliiton, ainoana tarkoituksena on maksimoida D’Hondtin menetelmän tuoma hyöty suurille ryhmille.

Tätä suhteellisuuden vääristymää pitää voida korjata pikimmiten, jotta tulevissa kuntavaaleissa tulos paikkojen suhteen olisi oikeudenmukaisempi kuin neljä vuotta sitten. Korjaaminen edellyttää yhteistä sopimusta.

Tätä suhteellisuuden vääristymää pitää voida korjata pikimmiten, jotta tulevissa kuntavaaleissa tulos paikkojen suhteen olisi oikeudenmukaisempi kuin neljä vuotta sitten. Korjaaminen edellyttää yhteistä sopimusta. Yhteinen tahtotila on tässä ratkaiseva.

Vääristymää voidaan korjata kompensoimalla alle viiden hengen valtuustoryhmiä lautakuntapaikoilla siten, että jokaisella valituksi tulleella kaupunginvaltuutetulla on lautakuntapaikka. Näiden lisäksi kompensaatiota mahdollisesti myös muissa kaupungin toimielimissä. Lakisääteiset paikat myös erikseen.

Kuopiossa viisi valtuutettua tuo automaattisesti yhden kaupunginhallituksen paikan. KD:n pitkäaikainen unelma Kuopiossa on tämän saavuttaminen. Siihen tarvitaan riittävä määrä ääniä. Sinun äänesi voi olla juuri se riittävä ääni!

Kirjoittaja Björn Cederberg on lääkäri, pastori ja Kuopion kaupunginvaltuuston pitkäaikainen jäsen

Björn Cederberg

Ylös