”Mielenterveyspalvelut ovat pirstaleisia, hoitoonpääsy hidasta ja terapeuteista pulaa” – KD:n kansanedustajat vaativat ripeitä toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi

19.4.2021 klo 08:00 Politiikka Samuli Rissanen

KD:n kansanedustajien mielestä mielenterveyspalveluiden parantamisessa ei ole varaa odottaa soteuudistukseen asti.

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä vaatii hallitusta tekemään nopeasti toimenpiteitä mielenterveyspalveluiden kehittämiseksi. Sote-uudistuksen toteutumiseen asti ei ole varaa odottaa.

– Palvelut ovat tällä hetkellä pirstaleiset, hoitoon pääsyä joutuu odottamaan aivan liian pitkään ja lisäksi meillä on huutava pula pätevistä psykoterapeuteista, KD:n kansanedustajat tiivistävät ongelman.

Mielenterveyspalveluiden tarve on ollut hälyttävästi kasvussa jo ennen koronaa. Kulunut vuosi on lisännyt tarvetta vielä entisestään tuoden myös uusia ihmisryhmiä apua tarvitsevien piiriin.

Muun muassa opiskelijoille vuosi on ollut henkisesti erityisen raskas: jo viime keväänä hoidontarpeen arvioinnit mielenterveyspalveluiden puolella lisääntyivät merkittävästi.

Myös mielenterveysomaisten jaksavuutta sekä heidän osallistumismahdollisuuksia edistäviä palveluita tulee lisätä.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah muistuttaa, että korona-ajan eristäytyneisyys, sosiaalisten suhteiden puuttuminen ja synkentynyt kuva tulevasta ja tulevaisuuden työmahdollisuuksista ovat olleen monille raskaita kokemuksia, ja näköalattomuus tulevasta on ollut vahvasti läsnä.

– Myös monille perheille viime vuosi on ollut kuormittava, hän sanoo.

Palveluihin tuliskin panostaa pikaisesti jokaisen ikäluokan osalta. Myös paljon puhuttu, mutta vähän eteenpäin mennyt, terapiatakuu on saatava käyttöön. Sote-uudistuksen voimaantulon odottamiseen ei ole enää varaa odottaa, vaan hallituksen on ryhdyttävä toimenpiteisiin terapiatakuun ja muiden mielenterveyspalveluita edistävien toimien eteenpäin viemiseksi pikaisesti.

– On tärkeää, että osaamme tunnistaa myös läheisten avun ja tuen tarpeen. Tarjolla pitää olla riittävästi tukipalveluita ja matalankynnyksen mielenterveyspalveluita myös mielenterveyspotilaiden omaisille ja läheisille.

– Mielenterveyspotilaan läheisten jaksaminen ja tuen tarve tulisi kartoittaa mielenterveyspotilaan hoidon ohella, kansanedustaja Sari Tanus muistuttaa.

KD eduskuntaryhmä esitti terapiatakuun toteuttamista muun muassa osana ryhmän tämän vuoden vaihtoehtobudjettia ja katsoo, että mielenterveyspalveluiden lisäämisestä tulevat kustannukset ovat pieni summa verrattuna mielenterveysongelmista tuleviin kustannuksiin.

Mielenterveyden häiriöiden vuosikustannukset on arvioitu Suomessa olevan noin 11 miljardia euroa.. Riittämätön hoito ja matalan kynnyksen palvelujen puute johtaa toiminta- ja työkyvyn alenemiseen ja siten suuriin kustannuksiin.

– Nyt tarvitaan toimia, jotta työikäisten tarpeeton ajautuminen mielenterveyssyistä ennenaikaiselle eläkkeelle voitaisiin estää, KD-eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen vaatii.

Ylös