KD:n Merja Eräpolku ja Haloo Lohja -ryhmän Heikki Linnavirta – Valtuustoaloite Lohja-lisästä alle kaksivuotiasta kotona hoitavalle vanhemmalle

22.4.2021 klo 13:10 Politiikka Kristiina Kunnas

Merja Eräpolku ja Heikki Linnavirta haluavat Lohja-lisän ensi vuoden alusta lähtien alle kaksivuotiasta kotona hoitavalle vanhemmalle.  – Kuntalisä viestii lapsiystävällisyydestä ja houkuttelee lapsiperheitä alueelle.

Lohjan KD-kaupunginvaltuutettu Merja Eräpolku ja Haloo Lohja -ryhmän Heikki Linnavirta tekivät valtuustoaloitteen kotihoidontuen 150 euron Lohja-lisän käyttöön ottamisesta ensi vuoden alusta alkaen alle kaksivuotiasta kotona hoitavalle vanhemmalle.

Kotihoidontuen kuntalisä on kunnan maksama harkinnanvarainen tuki, jota maksetaan Kelan lakisääteisen kotihoidon tuen lisäksi. Kuntalisää maksetaan useissa Suomen kunnissa. Tosin viime aikoina monet kunnat ovat myös luopuneet siitä.

– Kuntalisällä viestitään myös lapsiystävällisyydestä, houkutellaan lapsiperheitä alueelle tarjoamalla vanhemmille lisää vaihtoehtoja ja osaltaan kannustetaan syntyvyyden lisäämiseen. Riittävä lapsimäärä on keskeinen edellytys myös sille, että kattava varhaiskasvatus- ja koulutuksen verkko saadaan ylläpidettyä, Eräpolku muistuttaa.

Ensimmäisten ikävuosien aikana lapsi muodostaa käsityksen itsestään ja siitä, onko elämä turvallista. Jos lapsi ensimmäisinä vuosinaan joutuu elämään turvattomiksi kokemissaan olosuhteissa, hänen stressinsäätelykykynsä jää heikoksi.

Eräpolun ja Linnavirran aloite muistuttaa monien kansainvälisten ja kotimaisten tutkimusten osoittavan, että pienelle lapselle ei ole eduksi liian aikainen varhaiskasvatukseen siirtyminen.  Tutkijatohtori Aino Saarisen 2020 julkaiseman väitöskirjan mukaan aggressiivisen käyttäytymisen riski kasvaa, kun päiväkoti aloitetaan liian varhain, ryhmäkoko on liian iso ja hoitopäivät liian pitkiä.

Lohja-lisällä voisimme kannustaa vanhempia jatkamaan lapsen kotihoitoa vanhempainrahakautta pidempään.

– Lohja-lisällä voisimme kannustaa vanhempia jatkamaan lapsen kotihoitoa vanhempainrahakautta pidempään. Pienen lapsen kehityksen kannalta on aivan eri asia aloittaa päiväkodissa kaksivuotiaana kuin yhdeksän kuukauden iässä.

– Monet vanhemmat ovat vanhempainvapaakauden jälkeen taloudellisista syistä pakotettuja viemään lapsensa päivähoitoon, vaikka haluaisivat lapsensa ja koko perheen edun näkökulmasta hoitaa lasta vielä kotona, Eräpolku ja Linnavirta toteavat aloitteessa.

Taaperoikäisen lapsen kunnallinen päivähoito maksaa kunnalle yli 10 000 euroa vuodessa. Lohjalla lapsia, joiden hoidosta maksetaan kotihoidontukea, on yhteensä 570 (kotihoidossa 431, yksityisessä hoidossa 31 ja joustavaa/osittaista tukea saa 108.) Alle 3-vuotiaita on 380, joista alle 2-vuotiaita 254.

Eduskuntaryhmän tiedottaja, toimittaja Merja Eräpolku on ehdolla jatkokaudelle Lohjan kaupunginvaltuustoon. Hän johtaa Lohjan seudun Kristillisdemokraatteja. Rovasti, kaupunginvaltuutettu Heikki Linnavirta on kesäkuun kuntavaaleissa sitoutumattomana ehdokkaana Kristillisdemokraattien listalla.

Merja Eräpolku

Heikki Linnavirta

 

Ylös