”Selkeät hyvinvointi- ja terveyshyödyt” – Riihimäen KD-valtuutetut tekivät aloitteen ikäihmisten neuvolasta

22.4.2021 klo 16:43 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä, Ismo Portin, Päivi Räsänen ja Hannele Saari esittävät, että Riihimäelle perustettaisiin ikäihmisten neuvola.

Riihimäen kristillisdemokraattien valtuustoryhmän jäsenet Ismo Portin, Päivi Räsänen ja Hannele Saari toivovat, että turvallista vanhenemista tuetaan jatkossa entistä vahvemmin.

Yhtenä ennalta ehkäisevänä toimintana he toivovat ikäihmisten neuvolatoiminnan toteutuvan Riihimäellä.

– Selkeitä hyötyjä arvelemme syntyvän muun muassa sairauksien varhaisista toteamisista, niiden ennaltaehkäisystä ja ajoissa hoitoon ohjaamisista.

Ikäihmisten neuvola olisi tarkoitettu niille kotona asuville senioreille, jotka eivät vielä ole kotihoidon palveluiden piirissä. Neuvola olisi matalan kynnyksen palvelu, johon olisi helppo tulla erilaisissa ikääntymisen mukana tulevissa muutoksissa ja ongelmissa.

– Esimerkiksi kaikki 70 vuotta täyttäneet saisivat kutsun maksuttomaan tarkastukseen, joka sisältäisi haastattelun, terveystarkastuksen ja toimintakykymittauksen sekä tarvittaessa hoito- ja palveluohjausta, Riihimäen KD-valtuutetut kertovat aloitteestaan.

Ikäihmisten neuvolassa voitaisiin tehdä erilaisia testauksia, kuten muisti-, masennus- ja  tasapainotestejä. Tarvittaessa voitaisiin järjestää rokotuksia ja esimerkiksi hyvinvointia vahvistavia luentoja.

Neuvolassa voitaisiin antaa myös esimerkiksi digilaitteiden käyttöneuvontaa.

– Selkeitä hyötyjä arvelemme syntyvän muun muassa sairauksien varhaisista toteamisista, niiden ennaltaehkäisystä ja ajoissa hoitoon ohjaamisista. Keskeisimmät  tavoitteet tällaisen neuvolatoiminnan käynnistämiselle ovat tietysti ikäihmisten hyvinvoinnin lisääminen ja kotihoidon palvelutarpeiden siirtyminen kauemmas tulevaisuuteen, KD-valtuutetut arvioivat.

Ikäihmisten määrä lisääntyy kaikkialla Suomessa. Vuoden 2019 lopussa Riihimäellä oli 2648 yli 75 -vuotiasta. Tilastokeskuksen laatimassa väestöennusteessa määrän arvioidaan kasvavan vuoden 2025 loppuun mennessä 3528:n ja vuoden 2030 lopulla jo 4138 henkeen.

– Elämme kunnissa tilanteessa, jossa tehostetun palveluasumisen paikkoja on rankalla kädellä vähennetty ja painopiste on siirtynyt kotihoitoon. Paine kotihoidon resursseille tulee kasvamaan voimakkaasti. On hyvin uskottavaa, että kotihoidon palvelumahdollisuudet tulevat ruuhkautumaan, aloitteessa todetaan.

Riihimäen KD-valtuutetut muistuttavat niin ikään, että suurin osa kaupunkilaisista haluaa asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kotihoidon ja tehostetun hoidon välissä on koko ajan kasvava määrä vanhoja yksin asuvia, jotka eivät siis ole vielä kummankaan palvelun piirissä.

– Tästä ryhmästä olemme erityisen huolissamme, he sanovat.

Ikääntyneille tarkoitettuja neuvoloita löytyy jo muun muassa Turusta, Lempäälästä, Kempeleeltä, Lapinlahdelta, Loimaalta, Uudestakaupungista ja Rovaniemeltä Seniorineuvola ja Vanhusneuvola -nimisinä.

Ylös