Myymäläturvallisuutta on parannettava henkilöstön ja asiakkaiden vuoksi, Päivi Räsänen vaatii

28.4.2021 klo 11:55 Eduskunta Samuli Rissanen

Myymälävarkauksien esitutkintoja keskeytetään ja rikoksiin syyllistyneitä jätetään yhä useammin syyttämättä resurssien puutteen vuoksi. Tilanteista aiheutuu aina myös väkivallan uhkaa sekä henkilöstölle että asiakkaille.

– On väärä signaali, että tekijät pääsevät usein ilman rangaistusta, aiheesta kirjallisen kysymyksen tehnyt kansanedustaja Päivi Räsänen huomauttaa.

Kaupan alan yritykset tekevät poliisin ja muiden viranomaisten kanssa jatkuvaa yhteistyötä myymälävarkauksien ehkäisemiseksi, mutta siitä huolimatta myymälävarkauksien määrä on ollut kasvussa.

Varkaudet aiheuttavat kaupan toimijoille 550 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset.

Varkaudet aiheuttavat kaupan toimijoille 550 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset.

Kaupan toimijat ovat tähän asti ilmoittaneet aktiivisesti näpistyksistä viranomaisille, mutta nyt pelkona on, että aktiivisuus vähenee, kun poliisi ei nykyisellään pysty tutkimaan kaikkia ilmoitettuja tapauksia.

Poliisi tarvitsee resurssien lisäämistä.

– Poliisin pitää pystyä reagoimaan hälytyksiin myymälävarkaustapauksissa riittävän nopeasti, saapumaan kohtuullisessa ajassa ilmoituksesta rikospaikalle, turvaamaan henkilöstöä ja asiakkaita sekä aloittamaan esitutkinta, Räsänen sanoo.

Hän muistuttaa, että sakon muuntorangaistuksen käyttöä laajennettiin vuoden 2021 alusta. Toistuvasti samankaltaisiin rikkomuksiin syyllistyneen henkilön sakkorikos on käsiteltävä tuomioistuinmenettelyssä.

Oikeusministeriön mukaan varkauksia ja näpistyksiä ehkäistään parhaiten tehokkaalla tiedonvaihdolla ja kunnan eri toimijoiden, viranomaisten ja paikallisen elinkeinoelämän yhteistyönä.

Räsäsen mukaan tiedonvaihtoa eri toimijoiden välillä on kehitettävä ja sen vaikutuksia arvioitava säännöllisesti. Nuoriso- ja lapsityön merkitys rikosten ennaltaehkäisyn näkökulmasta on tärkeää.

– Rikoksiin syyllistyneen tulee saada teosta aina oikeudenmukainen rikosoikeudellinen seuraamus oikeusjärjestelmän uskottavuuden ja yleisen lainkuuliaisuuden vuoksi. Myymäläturvallisuudella suojataan henkilöstöä, asiakkaita ja omaisuutta, Räsänen toteaa.

Vuonna 2019 poliisi kirjasi myymälävarkauksista ilmoituksia 47 720. Kaupan liitto ja Palvelualojen ammattiliitto ovat ilmaisseet huolensa myymälävarkaus- ja näpistystilanteista, joiden määrä on kaupan yritysten mukaan erityisesti vuoden 2020 aikana lisääntynyt.

 

Ylös