Rovaniemeläinen kaupunginvaltuutettu Riitta-Maija Hokkanen: ”Kun on taloudellisesti tiukkaa, yhteistyön merkitys vain kasvaa”

7.5.2021 klo 09:25 Henkilöt Merja Eräpolku

– Pienyrittäjänä sydäntäni lähellä on tietenkin pienet yritykset ja yksinyrittäjät. Usein iloitsemme vain isoista yrityksistä, mutta emme pienyrittäjistä, jotka ovat suuria työllistäjiä kaupungissamme. Työllisyyden edistäminen ja sen eteenpäin vieminen on oleellista kunnan talouden ja perheiden hyvinvoinnin kannalta, muistuttaa rovaniemeläinen kaupunginvaltuutettu ja kuntavaaliehdokas Riitta-Maija Hokkanen.

Erityisluokanopettaja, yrittäjä Riitta-Maija Hokkanen, 59, on kuulunut Kristillisdemokraatteihin nuoresta saakka.

– Tein poliittisen valinnan jo 14-vuotiaana. Halusin olla edistämässä asioita yhteiskunnassa kristillisin arvoin. Koin jo silloin, että on tärkeää ottaa vastuuta yhteisten asioiden hoidosta ja edistää oman paikkakunnan parasta.

– Haluan olla rakentamassa selkeän tavoitteellista, heikoimmat huomioivaa politiikka yhteistyössä muiden puolueiden kanssa.

Tärkeimpiä vaaliteemoja ovat Hokkaselle lapset ja perheet, koulutukseen liittyvät asiat, ikäihmisten hoito ja terveydenhoito.

– Nämä kumpuaa pitkälti siitä, että olen toiminut politiikassa perusturvassa ja koulupuolella. Näen ongelmakohtia nyt ja myös soteuudistuksen jälkeen näissä asioissa.

Riitta-Maija Hokkanen pitää tärkeänä perheiden kaikinpuolista tukemista.

– Hyvinvoinnin taustana on tiivis yhteistyö eri tahojen kanssa Rovaniemellä. Etenkin sivistyspalveluiden ja lastensuojelun tulee tehdä tiivistä yhteistyötä lasten ja nuorten parhaaksi. Tätä pitää kehittää, jotta voidaan puuttua muun muassa kiusaamiseen ja kouluväkivaltaan ja kehittää lasten ja nuorten hyvinvointia. Kaikilla yhteistyötahoilla pitää olla selkeät yhteiset tavoitteet, johon pyritään ja niitä pitää seurata säännöllisesti. Palavereissa tulisi sopia jokaisen vastuutehtävät, eikä vain kuluttaa aikaa.

Hokkanen kertoo, että päihteiden ja huumeiden käyttö on Rovaniemellä lisääntynyt. Se lisää erilaisia ongelmia.

– Huostaanotot ja turvattomuus lisääntyvät sekä liikenneonnettomuudet yleistyvät. Lastensuojelussa meillä on tarpeen toisen laitoksen ja arviointiyksikön perustaminen, jotta voisimme hoitaa omia nuoriamme Rovaniemellä.

Laadukas perusopetus ja hyvät opiskelumahdollisuudet toisella asteella luovat pohjan jatko-opintoihin.

– Rovaniemellä huomio tulee kiinnittää pienryhmiin, joita on oltava riittävästi. Jokaisella on oikeus saada opetusta sopivassa ryhmässä ja tiloissa. Lapsia ja nuoria ei saa rasittaa esim. avotoimistotiloilla. Meidän on tehtävä kaikkemme oppilaiden hyvinvoinnin, koulukiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Jo rakennusvaiheessa nämäkin asiat on huomioitava.

– Myös toisella asteella on taattava riittävä lähiopetus. Opiskelijat eivät opi vain etänä tai itseopiskelemalla. Moni kakkosasteen opiskelija tarvitsee paljon tukea saadakseen opiskelunsa loppuun. Näin turvataan Suomen ja Rovaniemen elinvoima myös tulevaisuudessa.

Kodinhoitajajärjestelmän ja omaishoidon kehittäminen ovat tärkeitä tukimuotoja perheille. Ne ovat myös taloudellisesti kannattavia. Näin huomioidaan kaikki vauvasta vaariin.

– Esitimme KD:nä budjettiin ns. vanhan kodinhoitojärjestelmän palauttamista ja nyt asiaa siitä viedään meillä eteenpäin.

Kun toimitaan yhdessä, myös vaikeat päätökset on myös helpompi hyväksyä.

Monissa luottamustehtävissä palveleva Hokkanen korostaa, että avoimuus, rehellisyys, luotettavuus ja osallisuus ovat tärkeitä kunnallispolitiikassa. Kaupunkilaisten tulee kokea olevansa osa yhteistä kaupunkia.

– Kun toimitaan yhdessä, myös vaikeat päätökset on myös helpompi hyväksyä. Asioihin on tartuttava ja ne on hoidettava loppuun saakka avoimesti.

Huolenaiheenani on ollut lasten, nuorten ja aikuisten psykiatrinen hoito Rovaniemellä. Kuinka nopeasti tällä hetkellä meillä pääsee hoitoon ja kuinka kouluissa pystytään vastaamaan oppilaiden tarpeisiin?

Kaikenpuolinen yhteistyön vahvistaminen on edellytys, jotta tilannetta saadaan kehitettyä eteenpäin. Kun on taloudellisesti tiukkaa, yhteistyön merkitys yhä vain kasvaa.

– Ikäihmisten palveluissa meillä Rovaniemellä on vaje työntekijöistä. Tarvitsemme lisää välittäviä ja osaavia työntekijöitä palvelukseemme. Ikäihmisten kohdalla tavoitteenamme olevat ulkoilutakuu, ruokailutakuu, hygieniatakuu ja yhteisötakuu ovat ensiarvoisen tärkeitä myös Rovaniemellä. Kotihoitoon pitää varmistaa riittävä tuki.

Teknologia ei voi korvata auttavia käsiä tai turvallisen aikuisen läsnäoloa, vaikka tuokin joitakin hyviä asioita ikäihmisille.

– Meillä Rovaniemellä on aloittanut ikäihmisten perhekoteja ja ne luovat uutta ja erilaista tukea ikäihmisille lisäten myös yhteisöllisyyttä, Riitta-Maija Hokkanen kertoo.

 

Riitta-Maija Hokkanen

  • Rovaniemi, Ounasrinne
  • 59v., erityisluokanopettaja, yrittäjä
  • kaupunginvaltuutettu, perusturvalautakunnan jäsen, yksilöasioiden jaoston puheenjohtaja, koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsen, Lapin liiton valtuuston varajäsen ja poliittisen ohjausryhmän jäsen
Ylös