”Elpymispaketti on vastoin sopimuksia ja suomalaisten antamaa mandaattia” – Kristillisdemokraattien puoluehallitus ei hyväksy EU:n omien varojen päätöstä

8.5.2021 klo 12:54 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien puoluehallitus ei hyväksy hallituksen esitystä EU:n elpymispakettia koskevan niin sanotun omien varojen sopimuksen muuttamiseksi.

Tänään videoyhteydellä koolla olleiden kristillisdemokraattien puoluehallituksen jäsenten mielestä EU-elpymispakettia eli omien varojen päätöstä ei voi hyväksyä, koska se muuttaa unionin luonnetta ja toimintaa peruuttamattomasti.

Puoluehallitus painottaa, että elpymisväline rikkoo EU:n perussuopimuksia eikä sillä ole mandaattia, jonka suomalaiset olisivat EU-kansanäänestyksessä aikanaan antaneet.

– EU:n omien varojen päätös ja siihen sisältyvä elpymisväline on sitomassa suomalaiset veronmaksajat vuosikymmeniksi yhteisvastuulliseen velkaan ja korkeampiin jäsenmaksuihin.

– Lisäksi päätöksessä avataan ovi EU-tason verotukseen, joka ei myöskään olisi tullut kysymykseen kriisiajan ulkopuolella, KD:n puoluehallituksen jäsenet muistuttavat yhteisessä kannanotossaan.

– Jokaisen jäsenmaan tulee vastata omasta taloudestaan ja tehdä tarvittavat rakenteelliset uudistukset.

Kristillisdemokraatit muistuttaa Marinin hallituksen korostaneen EU:n rahoituskehyksen ja elpymisvälineen valmistelun yhteydessä, että asiassa olisi syytä käydä riittävästi julkista keskustelua.

Näin ei kuitenkaan menetelty, vaan paketista sovittiin nopeassa aikataulussa EU-päämiesten kesken. Lisäksi asiakirjat leimattiin aluksi laajasti vaitiolonalaisiksi, mikä osaltaan esti julkisen keskustelun käymistä.

Lisäksi mediatietojen mukaan valtioneuvoston kanslia on käynyt keskusteluja EU-virkamiehen kanssa omien varojen päätöksen ratifioinnista. Kuitenkin keskusteluun liittyvä muistio on julistettu salaiseksi, vaikka keskustelusta on vuodettu julkisuuteen varoitus paketin kaatamisesta ja siten haluttu vaikuttaa eduskunnan kannanmuodostukseen.

Kristillisdemokraatit on tuonut ensimmäisistä keskusteluista alkaen esille, että EU:n monivuotinen rahoituskehys ja elpymisväline olisi voitu pitää erillään ja avata elpymisväline vain siihen halukkaille maille, esimerkiksi hallitusten välisellä sopimuksella.

– Jokaisen jäsenmaan tulee vastata omasta taloudestaan ja tehdä tarvittavat rakenteelliset uudistukset. Elpymispaketin kaltaiset välineet vain etäännyttävät maita terveestä taloudenpidosta, puoluehallitus muistuttaa.

Elpymispaketista on määrä äänestää eduskunnassa ensi viikon keskiviikkona. Päätös  mahdollistaisi EU:n seitsenvuotisen budjetin sekä lainanoton 750 miljardin euron suuruisen elpymispaketin perustamiseksi.

Suomessa asia on vietävä läpi kahden kolmasosan määräenemmistöllä.

Suomen kannalla on merkitystä, sillä jokaisen jäsenmaan hyväksyntä tarvitaan, jotta väline voidaan ottaa käyttöön.

Ylös