– Kotimainen rokotetuotanto on käynnistettävä viipymättä, Päivi Räsänen vaatii

10.5.2021 klo 12:42 Politiikka Samuli Rissanen

Kansanedustaja Päivi Räsänen muistuttaa, että suomalaisten tutkijoiden kehittämä koronarokote on kiinnostanut ulkomaisia rahoittajia ja valtioita, mutta hallitus ei ole vieläkään osoittanut valmiutta tukea kotimaista rokotetuotantoa tai koronarokotteen kehittelyä.

Räsänen kysyy hallitukselle suuntaamassaan kirjallisessa kysymyksessä, milloin hallitus ryhtyy toimiin tukeakseen kotimaista rokotetutkimusta ja – tuotantoa ja kuinka huoltovarmuus rokotetuotannon osalta turvataan.

Suomalaisten tutkijoiden kehittämä koronarokote on kiinnostanut ulkomaisia rahoittajia ja valtioita, mutta hallitus ei ole vieläkään osoittanut valmiutta tukea kotimaista rokotetuotantoa tai koronarokotteen kehittelyä, Räsänen muistuttaa.

n hyvin erikoista, että hallitus ei ole tullut tässä asiassa ripeästi vastaan, kun koronatoimiin on niin paljon muutenkin panostettu

Rokote Laboratories Finland Oy on käynyt useiden tahojen kanssa neuvotteluja rahoituksesta, jolla on pyritty turvaamaan rokotteen jatkokehitys ja eteneminen kliinisiin kokeisiin. Yksityistä pääomaa on vaikea saada, jos valtion osuus ei ole varmistunut.

– Hallituksella on keskeinen rooli rokotetuotannon toimintaedellytysten turvaamisessa. On hyvin erikoista, että hallitus ei ole tullut tässä asiassa ripeästi vastaan, kun koronatoimiin on niin paljon muutenkin panostettu, Räsänen ihmettelee.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan rokotekehitykseen liittyviä kysymyksiä on tarkoitus käsitellä touko–kesäkuun aikana. Suomi ajoi vuonna 2003 alas rokotteiden valmistuksen kustannussyistä.

Räsäsen mielestä asian käsitellessä on huomioitava se, että suomalaisten terveys ei saa kriisitilanteissa olla riippuvainen vain EU-hankinnoista ja kansainvälisistä toimintaketjuista. Koronaepidemia on osoittanut, että kotimainen huoltovarmuustoiminta, kuten lääkkeiden ja sairaalatarvikkeiden kansallinen tuotanto ja varmuusvarastointi, on elintärkeää.

– Kansainväliset tuotanto- ja toimitusketjut ovat alttiita häiriöille, mikä aiheuttaa vakavan haasteen kansalliseen kriisinkestävyyteen ja huoltovarmuuteen, Räsänen sanoo.

Hän vaati jo viime vuonna oman rokotetuotannon uudelleen käynnistämistä ja Räsäsen luotsaama KD:n eduskuntaryhmäkin on tänäkin vuonna sitä vaatinut.

– Odotan edelleen hallitukselta päätöksiä asiasta. Työ koronarokotteen kehittämiseksi tähtää erityisesti tuleviin pandemioihin, sillä tulevaisuuden pandemiat saattavat olla SARS-CoV-2-virusta merkittävästi vakavampia ja edellyttää määrätietoisempaa toimintaa. Suomen pitää itse aktiivisesti panostaa varautumiseen, Räsänen vaatii.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan koronarokotteen kehittelylle voitaisiin antaa tukea huoltovarmuuden perusteella, mutta nyt ei ole nähtävissä mitään sellaista hanketta, millä kotimaista huoltovarmuutta pyrittäisiin edistämään.

– Suomalaisten tutkijoiden rokotteiden eteen tekemä työ ei saa valua hukkaan emmekä saa menettää kaikkea rokotetutkimusta ulkomaille. Nyt on tärkeää saada tuotanto nopeasti uudelleen käyntiin. Nyt olisi viisautta tukea Suomen omaa rokotetutkimusta ja- tuotantoa, Räsänen toteaa.

Ylös