Päivi Räsäsen mielestä hallitus unohti sote-uudistuksen alkuperäiset tavoitteet ja rikkoo nyt sitäkin, mikä jo toimii

24.5.2021 klo 10:42 Eduskunta Samuli Rissanen

Oppositio on tehnyt välikysymyksen hallituksen sote-uudistuksesta. Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsäsen mukaan hallitus unohti alkuperäiset tavoitteet ja rikkoo nyt sitäkin, mikä toimii hyvin.

Kokoomuksen, Perussuomalaisten, Kristillisdemokraattien ja Liike Nytin yhteinen välikysymys koskee hallituksen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta, joka oppositiopuolueiden mielestä uhkaa mennä mönkään.

Opposition yhteisessä tiedotustilaisuudessa sote-uudistuksen valmistelun arvioitiin tällä hetkellä etenevän kiireellä ja väkisin runnomalla.

Uudistusta kuvattiin varsin jyrkin sanankääntein. Esimerkiksi Kokoomuksen Kai Mykkäsen mielestä hallitus on tekemässä ”sotesosialismia”, joka jäykistää sote-palvelujen tuottamisen tavan.

– Uudistusta kyllä tarvitaan, mutta vain, jos sen avulla voidaan turvata nykyistä parempi hoidon saavutettavuus ja rahoituksen riittävyys

Toisin kuin uudistuksen aiemmat yritelmät eri hallituskausilta, tämänkertainen hallituksen sote- ja maakuntauudistus on kuitenkin jo läpäissyt yhden merkittävän seulan eli perustuslakivaliokunnan arvion.

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsäsen mukaan Marinin hallituksen sotemalli ei sisällä riittäviä keinoja, joilla voitaisiin saavuttaa uudistuksen alkuperäiset tavoitteet.

– Uudistusta kyllä tarvitaan, mutta vain, jos sen avulla voidaan turvata nykyistä parempi hoidon saavutettavuus ja rahoituksen riittävyys ikääntyvän väestön palvelutarpeisiin, Räsänen arvioi.

Hän pitää hallituksen sote-mallin suurinpana ongelmana rahoitusmallia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvun hillitseminen edellyttäisi palveluiden painopisteen siirtämistä erityistason palveluista perustason palveluihin. Näin voitaisiin Räsäsen mukaan säästää kalliista erityistason palveluista.

Pelkkä rakenteen uudistus ei takaa painopisteen siirtymistä, vaan sen toteuttamiseksi tarvitaan Räsäsen mukaan nopeampaa hoitoon pääsyä.

Hallituksen esityksessä kuitenkin rajoitetaan monin tavoin mahdollisuuksia hankkia palveluita yksityiseltä sektorilta tai järjestökentältä, hän muistuttaa.

– Tällä hetkellä sotepalveluita tuottaa kaikkiaan 18 000 yritystä, joissa työskentelee 80 000 ihmistä. Monet näistä ovat paikallisia, pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Tätä potentiaalia ei tule ajaa alas, Räsänen vetosi.

Hyvinvointialueilla pitää Räsäsen mukaan olla vapaus päättää siitä, miten palvelut tuotetaan: omana tuotantona, ostopalveluina tai palveluseteleiden avulla. Näin alueet voisivat varmistaa kansalaisen palvelun saatavuuden myös niissä tilanteissa, kun julkinen sektori ei itse pysty sitä kohtuullisessa ajassa antamaan.

– Nyt on tärkeä antaa vahva viesti, että ei puskea läpi mallia, joka hajottaa sen, mikä toimii jo hyvin, hän sanoo.

Välikysymys jätetään eduskunnan keskuskansliaan huomenna tiistaina.

Opposition tiedotustilaisuudessa olivat mukana edustajat Ville Tavio ja Arja Juvonen (ps.), Kai Mykkänen ja Anna-Kaisa Ikonen (kok.), Päivi Räsänen (kd.) ja Harry Harkimo (liike nyt).

Tilaisuus järjestettiin kokonaan etänä Teams-sovelluksen välityksellä.

Ylös