”Lapsella oikeus elämään ja abortille on elämää säilyttäviä vaihtoehtoja” – Sari Tanus ei kannata OmaTahto2020-aloitetta ja haluaa lisää tukea kriisiraskauden kokeneille

27.5.2021 klo 17:23 Eduskunta Samuli Rissanen

Eduskunnan käsittelyssä on OmaTahto2020 -kansalaisaloite, jolla pyritään muuttamaan lakia raskaudenkeskeytyksistä.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus ei kannata aloitetta.

– On kuitenkin tärkeää aloittaa keskustelu siitä, mikä oikeasti on hyvää hoitoa yllättäen raskaaksi tulleelle naiselle, pariskunnalle ja lapselle, Tanus sanoi eduskunnassa, joka käy lähetekeskustelua OmaTahto2020-aloitteesta.

Siinä alle 12 raskausviikkoa kestäneissä raskauksissa ei tarvittaisi enää perusteluja abortin saamiseksi. Abortin saamiseksi riittäisi pelkästään naisen ilmoittama oma tahto.

Samalla nykyisestä kahden lääkärin lausunnon vaatimuksesta luovuttaisiin.

Raskaudenkeskeytyksen toteuttamiseen velvoitettaisiin se lääkäri, jolle pyyntö esitetään ja jonka tulisi välittömästi tutkimusten jälkeen viedä aborttia eteenpäin, antaa tiedot ja tarvittavat lääkemääräykset raskaudenkeskeytyksen suorittamiseksi.

– Jokainen voi kuvitella mitä tämä merkitsisi erilaisissa kiireisissä terveydenhuollon yksiköissä, Tanus sanoo.

Sairaalaan jätettäisiin edelleen raskauden kirurginen keskeytys, mutta hämmästyttää, että suorittajana voisi toimia jokainen sairaalan palveluksessa oleva laillistettu lääkäri.

– Raskauden myötä pehmenneen kohdun tyhjentäminen vaatii osaamista ja varovaisuutta, pelkkä lääkärin laillistamiskirjaus ei tätä osaamista tuo, gynekologina työskentelevä Tanus muistuttaa.

Aloitteen mukaan ennen raskauden keskeyttämistä on annettava selvitys raskauden keskeyttämisen merkityksestä ja sen vaikutuksista.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista, sen 5§ kuitenkin linjaa: Potilaalle on annettava selvitys hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista, joilla on merkitystä päätettäessä hänen hoitamisestaan.

Adoptio ja avoin adoptio ovat elämää säilyttäviä vaihtoehtoja abortille.

Tanuksen mukaan pelkkä selvitys abortista ei riitä vaan potilaalle on lain mukaan selvitettävä eri hoitovaihtoehdot raskauden jatkamiseen ja eri tukimuotoihin liittyvät asiat sekä adoption ja avoimen adoption mahdollisuuteen liittyvät seikat.

– Monet aborttia hakevat kertovat, etteivät millään haluaisi tehdä aborttia, mutta kokevat etteivät voisi ottaa lastakaan vastaan. Monille heistä tarjolla olevien tukimuotojen ja adoption ja avoimen adoption mahdollisuuden esiin nostaminen tuo suurta helpotusta, elämää säilyttävän vaihtoehdon.

– Meillä on paljon lapsettomuudesta kärsiviä pariskuntia, jotka odottavat ja toivovat lasta perheeseen, Tanus muistuttaa.

Hänen mukaansa tarvitaan kiireetön levollinen vastaanotto, jossa käydään asioita läpi ja jossa nainen selvittää omaa tahtoaan. Välittömän etenemisen sijaan tarvitaan paremminkin 5-7 päivän harkinta-aika kuten monessa Euroopan maassa on.

Tämä on Tanuksen mukaan tärkeää naiselle itselleen, ei vain perusteltujen päätösten tekemiseksi vaan myös naisen oman hyvinvoinnin edistämiseksi ja ikävien pitkäaikaisvaikutusten minimoimiseksi.

– Abortti altistaa merkittävästi mielenterveysongelmille, itsemurhariskin on suomalaistutkijoiden mukaan arvioitu olevan abortin jälkeen kolminkertainen synnyttäneisiin nähden.

Muutaman vuoden takaisen ruotsalaistutkimuksen mukaan yli puolet raskauden keskeytyksen läpikäyneistä oli masentuneita vielä vuoden kuluttua, 2 prosenttia sairastui syvään masennukseen.

– Erityisen ahdistava tilanne on ja entistä suurempi riski mielenterveysongelmiin on, jos aborttiin on menty vastoin omaa tahtoaan. Vastaavasti harkittu, perusteltu päätös vähentää riskiä mielenterveysongelmiin.

Naisen oma tahto ei välttämättä toteudu, jos ei saa mahdollisuutta käsitellä yllätysraskautta, jos ei saa tietoa vaihtoehdoista tai jos päätökseen vaikuttaa raskaudenkeskeytystä toivova ja siihen painostava kumppani, vanhempi tai viranomainen. Aivan liian vähän Suomessa puhutaan siitä, kuinka monia naisia painostetaan aborttiin vastoin todellista omaa tahtoaan.

Haasteellinen elämäntilanne, alkuraskauden huonovointisuus tai laidasta laitaan ailahtelevat tunteet samoin kuin alkuraskauden mahdollisesti pintaan nostamat elämän muut traumat ja laiminlyönnit vaikeuttavat usein naisen omien ajatusten ja oman todellisen tahdon selvittämistä.

– Monet jäävät pohdintansa, eettisen ja tunnetason ristiriidan ja ahdistuksensa kanssa todella yksin, Tanus tietää.

Hän arvioikin, että oman tahdon sijaan huoli ja pelko voivat määritellä naisen päätöstä: pelätään jäänkö yksin, pärjäänkö taloudellisesti, pärjäänkö lapsen kanssa, miten opiskelujen ja työllistymisen kanssa menee.

– Naisilla on oikeus saada hyvää hoitoa, tulla kuulluksi. Erityisen tärkeää tämä on, kun on kyse syvälle ja pitkälle elämään vaikuttavista isoista päätöksistä, elämän ja kuoleman kysymyksistä.

Tanuksen mukaan aloite ei valitettavasti paranna nykytilannetta vaan vie sitä myös naisten ja naisten hyvinvoinnin kannalta huonompaan suuntaan.

Isän tahdosta, isän kuulemisesta aloitteessa ei aloitteessa puhuta mitään.

– On monia isiä, jotka olisivat halunneet pitää lapsen ja huolehtia ja kasvattaa lasta, mutta heiltä on riistetty tämä mahdollisuus, kun nainen on yksioikoisesti, oman tahtonsa mukaisesti tehnyt abortin.

Lapsen oikeudesta elämään aloitteessa ei myöskään puhuta mitään, vaikka ihmisoikeuksista suurin ja merkittävin on juuri oikeus elämään. Adoptio ja avoin adoptio ovat elämää säilyttäviä vaihtoehtoja abortille.

– Niistä pitäisi puhua ja niitä edistää, Tanus sanoo.

Hän huomauttaa, että vastuullinen raskaudenehkäisyn käyttäminen ja tarvittaessa myös jälkiehkäisy on Suomessa mahdollista. Tällöin vältetään pitkälti aborttipohdintaan joutuminen. Ehkäisyneuvonta mainitaan aloitteessa vain ohimennen vaikka juuri ehkäisyyn ja seksuaalikasvatukseen tulisi voimakkaasti panostaa.

Terveydenhuollon henkilökunnan oikeuksista ja velvollisuuksista, lääkärin vastuusta potilaalle määrättyihin hoitoihin liittyen aloitteessa ei puhuta mitään. Kuitenkin lääkäri on vastuussa potilaalle antamastaan hoidosta ja niiden vaikutuksista, myös pitkäaikaisvaikutuksista.

– On tärkeää, että henkilökunnalla on korkea ammattitaito ja suuri sydän, mutta yhtä tärkeää on, että lääkärit, hoitajat ja kätilöt voivat hoitaa potilaitaan korkean etiikan mukaisesti ja että meille saadaan elämän ja kuoleman kysymyksissä omantunnonvapaus, mahdollisuus olla osallistumatta elämää lopettaviin toimenpiteisiin.

Tanus on tehnyt aiheesta lakialoitteen. Se on eduskunnan kansliassa ja sähköisesti allekirjoitettavissa.

Ylös