Jouko Jääskeläinen jäseneksi Euroopan tiede- ja taideakatemiaan

2.6.2021 klo 13:29 Henkilöt Samuli Rissanen

Vantaalainen valtiotieteiden tohtori Jouko Jääskeläinen on kutsuttu Euroopan tiede- ja taideakatemian jäseneksi.

Jääskeläinen on kristillisdemokraattien pitkäaikainen kansanedustaja ja Vantaan kaupunginvaltuutettu

Euroopan tiede- ja taideakatemia (European Academy of Sciences and Arts) on nimittänyt jäsenikseen uusia suomalaisia tiede- ja taidemaailman edustajia.

Kutsuttujen joukossa on vantaalainen valtiotieteiden tohtori Jouko Jääskeläinen.

Jouko Jääskeläinen on pitkän käytännön poliittisen uransa ohella ja väitöskirjatyönsä jälkeen julkaissut useita yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä käsitteleviä julkaisuja.

Viimeisin teos, Isänmaallisuus yhdentymisen ja kansallismielisyyden puristuksessa, ilmestyi vastikään Ajatushautomo Kompassin kustantamana.

Kevään nimityskierros jatkuu vielä. Akatemian jäseneksi ei haeta, vaan akatemian pysyvät jäsenet voivat tehdä akatemian johdolle esityksiä, joiden perusteet ensin arvioidaan. Uusiksi jäseniksi ehdotetut käyvät läpi useampivaiheisen valintamenettelyn. Kansainvälisen arviointiraadin lausuntojen perusteella akatemia nimittää uudet jäsenet.

Akatemia on jakautunut kahdeksaan eri toimialueeseen (tiedekuntaan) tieteiden ja taiteiden eri aloilla ja siinä on noin kaksituhatta alansa poikkeuksellisen merkittävää kansainvälistä edustajaa. Mukana on muun muassa 40 Nobel-palkinnon saanutta tutkijaa.

Varadekaanina ja Suomen delegaation johtajana toimii professori Juhani Laurinkari Itä-Suomen yliopistosta Kuopiosta.

Vuonna 1990-perustettuun akatemiaan kuuluu jäseniä ympäri maailmaa, mutta painotetusti Keski-Euroopasta.

Akatemian tavoitteena on toimia monikansallisena ajatushautomona ja keskustelufoorumina ajankohtaisista teemoista yli tieteellisten ja kansallisten rajojen. Keskeinen tavoite on tukea yhdentyvää Eurooppaa ja tukea eurooppalaista yhteistoimintaa useissa eri laitoksissaan.

Akatemia järjestää vuosittain keskimäärin noin 40 kansainvälistä seminaaria ja jakaa useita kansainvälisiä tunnustuspalkintoja.

Ylös