Syntyvyyden nousu näkyy Kelan etuuksissa – äitiysavustuksen saajien määrä kasvoi yli kymmenyksellä

2.6.2021 klo 13:08 Kotimaa KD Lehti

Äitiysavustuksen saaneiden perheiden määrä vähentyi koko 2010-luvun, mutta viime vuonna se suureni selvästi. Määrä palasi nyt vuoden 2017 tasolle.

Vuonna 2020 äitiysavustuksen saajien määrä kasvoi edellisvuodesta 11 %. Viime vuonna 2020 äitiysavustuksen sai 49 170 perhettä, kun taas vuonna 2019 saajia oli 44 350, kertoo Kela tiedotteessaan.

– Koronavuosi näyttää yllättäen kääntäneen pitkään jatkuneen syntyvyyden laskun noususuuntaan, sanoo Kelan tutkija Anneli Miettinen.

Koronavuosi käänsi syntyvyyden noususuuntaan.

– Tämä on poikkeuksellista verrattuna esimerkiksi Ruotsiin tai Norjaan, joissa syntyvyysluvut ovat edelleen laskeneet. Osin kyse on odotetusta käänteestä: pitkään lastensaantia lykänneet ovat ryhtyneet toteuttamaan lastensaantisuunnitelmiaan koronavuodesta huolimatta.

Vielä 10 vuotta sitten äitiysavustuksen saajien määrä oli huomattavasti suurempi kuin nyt: vuonna 2010 äitiysavustuksen sai 60 180 perhettä.

Perhe saa valita, ottaako äitiysavustukseksi äitiyspakkauksen vai 170 euron suuruisen rahasumman. Suurin osa perheistä valitsee äitiyspakkauksen: viime vuonna 66 % avustuksista otettiin pakkauksena. Äitiysavustuksen ja adoptiotuen kustannukset olivat yhteensä 10,6 miljoonaa euroa.

642 perhettä sai äitiysavustuksen korotettuna sillä perusteella, että perheeseen syntyi tai adoptoitiin samanaikaisesti useampi kuin yksi lapsi.

Ylös