– Eläkerahastojen valtavista tuotoista on käytettävä edes osa eläkeläisten taloudellisen tilanteen parantamiseksi, Sari Tanus vetosi hallitukseen

10.6.2021 klo 17:05 Eduskunta Samuli Rissanen

– Eläkerahastoissa on nyt 233 miljardia euroa. Samaan aikaan Suomessa on paljon eläkeläisköyhyyttä, Sari Tanus sanoo.

Hän vetosi hallitukseen, että edes osa näiden rahastojen tuotoista käytettäisiin suomalaisten eläkeläisten talouden ja hyvinvoinnin parantamiseen.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus muistutti hallitusta eduskunnan kyselytunnilla siitä, että samanaikaisesti, kun Suomi omine ongelmineen ajautuu yhä pahempaan velkakierteeseen, otamme lisää velkaa.

– Sillä puolestaan elvytämme Etelä–Euroopan huonosti taloutensa hoitaneita maita, jotta nämä pystyvät maksamaan eläkkeensä ja lapsilisänsä. Elvyttämisen nimissä velalla elämisessä ei näytä olevan kattoa, Tanus sanoi.

Eläkerahastoissa on tällä hetkellä 233 miljardia euroa.

Hän nosti esiin erityisesti eläkeläisten tilanteen ja toisaalta eläkerahastoissa olevan jättiomaisuuden. Juuri julkaistun Telan eläkerahastojen raportin mukaan Suomen eläkerahastot kasvoivat vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana yli 11 miljardia euroa; joka viikko kasvua oli lähes miljardi euroa. Eläkerahastoissa on tällä hetkellä 233 miljardia euroa.

Samaan aikaan Suomessa on kuitenkin paljon eläkeläisköyhyyttä.

– Onko hallituksella minkäänlaisia suunnitelmia, jotta edes osaa näiden rahastojen tuotoista käytettäisiin suomalaisten eläkeläisten talouden ja hyvinvoinnin parantamiseen, Tanus kysyi.

Hänen mukaansa se vähentäisi osaltaan myös valtion budjetista maksettavia tukia, lisäisi työpaikkoja ja verotuloja sekä auttaisi talouden elpymisessä.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen mukaan on tärkeää, että on jatkossakin eläkkeitä, joita voidaan maksaa tuleville sukupolville.

– Tämä on asia, jothon on syytä kiinnittää huomiota myös jatkossa, hän lupasi.

Tanus toivoi, että hallitus keksisi luovia ratkaisuja, joilla valtavista eläkerahastojen tuotoista voitaisiin ohjata edes osa eläkeläisten hyväksi, joko indeksimuutoksella tai jollain muulla mekanismilla.

Hän muistutti, että tällä hetkellä eläkerahastojen 233 miljardin sijoituksista euroalueen ulkopuolelle on sijoitettu lähes 60 prosenttia. Suomeen rahastoista on sijoitettuna 24 prosenttia  ja euroalueelle 16 prosenttia.

– Jos hallituksen yhtenä tavoitteena on euroalueen elvyttäminen, eikö se olisi parempi tehdä näiden sijoitusten kautta kuin velkarahalla, Tanus kysyi.

Pekosen mukaan eläkevarojen sijoittamisessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että ne ovat hajautettuja, jotta tuotot tasaisesti kasaantuvat.

– Sijoitustoiminnan on oltava vastuullista, eetiisesti kestävää ja hajautettua, hän vastasi.

Ylös