Jyväskylän KD-ehdokas Tarja Hiltunen: ”Päihdehaittoja kokevien on päästävä palvelujen ja hoidon piiriin”

10.6.2021 klo 10:37 Kotimaa Kristiina Kunnas

Kasvatustieteen tohtori ja psykiatrinen sairaanhoitaja Tarja Hiltunen on työskennellyt yli 30 vvuotta sellaisten ihmisten ja perheiden kanssa, jotka ovat kokeneet haittaa joko omasta tai läheistensä päihteidenkäytöstä. Hiltunen on ehdolla kaupunginvaltuustoon Jyväskylässä.

Tarja Hiltunen toimi 2002–2005 Naisten talon johtajana Jyväskylässä. Naisten talo palveli päihdehaitoista toipuvia naisia ja äitejä lapsineen.

– Naisten parissa työskennellessä ilmeni, että monilla heistä oli kokemuksia lastensa sijoituksista. Tämä havainto johti aiheen syvempään tutkimiseen ja väitöskirjan kirjoittamiseen 2015, Hiltunen kertoo.

Kuntavaalikampanjan Hiltunen on tehnyt etupäässä somessa, kuten facebookissa, twitterissä sekä instagramissa.

– Laitoin mainoksen lehteen sekä pylväskuvan. Olen kirjoittanut mielipidekirjoituksia lehteen vaaliteemoista.

Tarja Hiltunen on puolustanut kuntavaalityössään päihdehaittoja kokevien ihmisten oikeutta saada tietoa, tukea ja päästä tarvittaessa palvelujen ja hoidon piirin

Tarja Hiltunen on puolustanut kuntavaalityössään päihdehaittoja kokevien ihmisten oikeutta saada tietoa, tukea ja päästä tarvittaessa palvelujen ja hoidon piirin.

– Erityisesti päihteitä käyttävät alaikäiset – silloin kun he ovat siihen halukkaita, Tarja Hiltunen sanoo.

Hiltuselle on tärkeää, että vanhemmat ja isovanhemmat, jotka ovat huolissaan alaikäisten tai aikuistuneiden lastensa tai lastenlastensa päihteiden käytöstä, saavat tietoa ja tukea hyvinvointinsa edistämiseen.

–  Myös muiden läheisten, jotka ovat huolissaan perheenjäsenten päihteidenkäytöstä, on saatava palveluja esimerkiksi vertaisryhmien muodossa.

– Haitallisesti päihteitä käyttävien lasten ja nuorten on päästävä katkaisuun ja hoitoon heti, ilman viikkojen jonotusta, Hiltunen vaatii.

Hän haluaa, että sijoitettujen lasten biologisille vanhemmille tarjotaan palveluja, jotka tukevat heidän vanhemmuuttaan.

Hiltunen on huomannut, että vaikeassa elämäntilanteessa elävät perheet ja yksinäiset ihmiset jäävät usein ilman tukea.

– Päihteitä käyttävät tai heidän läheisensä voivat jäädä vaille minkäänlaista tukea. Päihteitä käyttävien läheisille ei kunnilla ole heille juurikaan palveluita.

Päihteitä käyttävät tai heidän läheisensä voivat jäädä vaille minkäänlaista tukea. Päihteitä käyttävien läheisille ei kunnilla ole heille juurikaan palveluita.

Hiltunen selostaa, että näitä läheisiä ovat esimerkiksi vanhemmat, joiden lapset käyttävät päihteitä tai lapset, jotka kasvavat runsaasti päihteitä käyttävien vanhempien kanssa.

– Joustavissa, asikaslähtöisissä palveluissa toteutuisi arvostava ja kunnioittava kohtelu.

– Asiakas on kuitenkin oman elämänsä asiantuntija ja sitä pitäisi enemmän käyttää hyödyksi palveluja tarjottaessa.

– Ihmisten täytyy uskaltaa hakea apua ilman, että he pelkäävät lastensa menettämistä, julkista häpeää ja leimautumista.

– Ihmisillä on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, ymmärretyksi ja autetuksi, Tarja Hiltunen vaatii.

Tarja Hiltunen, KD-ehdokas Jyväskylässä numerolla 387

• 65-vuotias
• kasvatustieteen tohtori, psykiatrinen sairaanhoitaja
• asuu miehensä kanssa Jyväskylän Palokassa
• harrastaa liikuntaa, talvisin erityisesti hiihtämistä, marjastamista, kalastusta ja lukemista

 

Ylös