Pedersöreläinen Mikael Lasén haluaa edistää lannan käyttöä energiaksi – Lillbyssä suunnitteilla uudentyyppinen bioenergialaitos

8.6.2021 klo 12:46 Kotimaa Merja Eräpolku

Pedersören Lillbyssä on suunnitteilla uudentyyppinen bioenergialaitos. Mikael Lásenin perustettavana oleva yritys aikoo rakentaa laitoksen lannan kaasuttamiseksi maatilatasolla.

Laitos on tarkoitus rakentaa kahteen konttiin, se vaatii vain vähän tilaa ja vaikuttaa vain minimaalisesti ympäristöön ja ympäröivään alueeseen.

– Valmistuttuaan laitos tuottaa sähköä, synteesikaasua ja biohiiltä, mutta myös parafiinia ja bioöljyä. Sähkön tuotanto nousee parhaimmillaan jopa 1 MWh tasolle, hankkeen puuhamies Mikael Lasén uskoo.

Laitos erottaa myös fosforin lannasta. Erottelu on säädettävissä, mikä tarkoittaa, että on mahdollista määrittää käyttötarpeen mukaan kuinka paljon fosforia erotetaan. Tämä tarjoaa täysin uusia mahdollisuuksia peltojen lannoittamiseen maataloudessa. Tuotettu biohiili soveltuu hyvin esimerkiksi kasvupohjaksi kasvihuoneissa tai maaperän parantajaksi ja on hyvin voimakkaasti hiiltä sitovaa.

– Käytetyt tekniikat ovat koeteltuja, mutta niitä ei ole yhdistetty tällä tavalla aikaisemmin. Energiaa syötetään aurinkokeskittimellä, eli auringon säteilyä keskitetään kaasutuslaitokseen. Kun prosessi on käynnissä, se tuottaa oman energiansa, eli prosessi ei ole täysin riippuvainen aurinkoenergiasta. Lisäksi rakennetaan energiavarasto, joka varastoi energian sähköntuotannon tarpeisiin, Lasén kertoo.

Lannankäsittelylaitoksen viereen rakennetaan pyrolyysilaitos, jossa maatalouden jätemuovi voidaan kaasuttaa öljyn tuottamiseksi. Öljy puhdistetaan siten, että siitä on mahdollista tehdä muovirakeita uusien muovituotteiden valmistamiseksi. Tämä järjestelmä ei tuota lainkaan päästöjä ja sitä voidaan pitää kiertotaloutena puhtaimmillaan.

– Laajemmin katsoen tämä järjestelmä tekee useista muista tavoista tuottaa energiaa vähemmän mielenkiintoisia. Energiaa ja resursseja meillä on, kun vain näemme mahdollisuudet, Lasén sanoo.

– Perusidea on jalostaa lanta vihreäksi sähköksi ja jätemuovi uudeksi muoviksi, jotta voisimme rakentaa kestävää tulevaisuutta.

 

Ylös