Komission selvitys vahvistaa karun totuuden palestiinalaisoppikirjojen vihanlietsonnasta – Östman vaatii EU-rahan jaon lopettamista, ellei oppimateriaaleja korjata

29.6.2021 klo 11:40 Ulkomaat Merja Eräpolku

EU:n komission tilaama tuore selvitys vahvistaa karun totuuden palestiinalaisoppikirjojen sisällöstä. Kansanedustaja Peter Östmanin mukaan Suomen ja EU:n on vihdoin asetettava ehdot palestiinalaishallinnon koulusektorin tukemiselle.

Vaikka Palestiinalaishallinnon opetussektorin kehittämiseen on käytetty miljoonia EU-rahaa, ei oppimateriaaleista ole saatu vihaan ja väkivaltaan yllyttävää sisältöä karsittua, eikä avustukseen ole tähän asti kytketty minkäänlaista ehdollisuutta. Suomi yhdessä muiden EU-maiden kanssa tukee Palestiinalaishallinnon koulutussektorin kehittämistä.

– Näin ei saa enää jatkua. EU-rahan jako Palestiinalaishallinnon koulutussektorille loputtava, elleivät oppimateriaalit puhdistu vihaan yllyttämisestä, Peter Östman (kd) vaatii.

Vuonna 2019 EU:n komissio tilasi selvityksen Palestiinalaishallinnon käyttämistä koulukirjoista. Selvitys valmistui jo helmikuussa 2021, mutta se julkaistiin vasta kesäkuussa, mahdollisesti vasta Euroopan parlamentista tulleen paineen seurauksena.

200-sivuinen raportti vahvistaa kansalaisjärjestöjen esittämät sekä mediassa ja aikaisemmissa kirjallisissa kysymyksissä esillä olleet epäilyt siitä, että Palestiinalaishallinnon käyttämät oppimateriaalit sisältävät juutalaisvastaisia viestejä, rohkaisevat väkivaltaan siviilejä kohtaan, ihannoivat terrorismia, rohkaisevat jihadismiin ja marttyyriuteen, kiistävät Israelin valtion oikeuden olemassaoloon ja suhtautuvat kriittisesti rauhanprosessiin. Joiltain osin uudet oppimateriaalit ovat jopa aikaisempia huonompia.

Palestiinalaisalueiden koulutusjärjestelmää ja etenkin oppimateriaaleja on vuosia syytetty koululaisia vihaan ja väkivaltaan lietsovan propagandan ja juutalaisvastaisuuden levittämisestä. Asiaan on yritetty kiinnittää huomiota sekä EU-parlamentissa, että Suomessa 20 vuoden ajan muun muassa lukuisissa kirjallisissa kysymyksissä.

Suomi ei voi enää piiloutua EU:n selän taakse tässä kysymyksessä.

Vastauksessaan Östmanin aiempaan kirjalliseen kysymykseen (KKV 53/2018) silloinen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen toteaa, että ”Palestiinalaishallinnon opetusministeriö on vastikään toteuttanut laajamittaisen opetussuunnitelman uudistustyön” ja että ”Palestiinalaishallinnon uudesta opetussuunnitelmasta ei vielä ole olemassa kansainvälistä, puolueetonta tutkimusta.”

Peter Östman puhui 19.9.2019 järjestetyssä Israel-juhlaseminaarissa Eduskunnassa. Kuva: Jukka Salmi

Eduskunnan Israel-ystävyysryhmän puheenjohtajana toimiva Östman toteaa, että nyt tällainen puolueeton EU-raportti on olemassa.

– Suomi ei voi enää piiloutua EU:n selän taakse tässä kysymyksessä.

Tänään jättämässään kirjallisessa kysymyksessä, hän peräänkuuluttaa hallitukselta toimenpiteitä asiassa: aikooko Suomi kannattaa kansanryhmää kohtaan kohdistuvaa vihaa ja väkivaltaa lietsovaa, samoin kuin muita ongelmallisia sisältöjä sisältävää opetusta käsittävien opetusmateriaalien poistamista ehdoksi Palestiinalaishallinnon koulutussektorille myönnettävälle tuelle.

Muun muassa EU:n naapuruus- ja laajentumisasioista vastaava komissaari Olivér Várhelyi sekä komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, samoin kuin Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinken ovat ottaneet asiaan kantaa. Komissaari Várhelyi on vaatinut, että Palestiinalaishallinnon koulutusjärjestelmän tulee täyttää UNESCO:n standardit rauhan, suvaitsevaisuuden ja rinnakkaiselon tukemiseksi. Komissaari Várhelyi on myös todennut, että Palestiinalaishallinnon saamalle avulle tulee harkita ehdollisuutta.

Myös 22 Euroopan parlamentin jäsentä useista parlamenttiryhmistä on lähettänyt kirjeen komission puheenjohtajalle, jossa vaaditaan Palestiinalaishallinnon avun ehdoksi väkivallan ihannoimisen lopettamista.

Ylös