– Koko Pirkanmaan terveyspalveluja on kehitettävä tasapuolisesti, aluevaaleihin lähtevä Sari Tanus sanoo

6.10.2021 klo 13:55 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien kansanedustaja ja Tampereen kaupunginvaltuutettu Sari Tanus asettuu ehdokkaaksi aluevaaleihin.

Kristillisdemokraattien toisen kauden kansanedustaja Sari Tanus lähtee tavoittelemaan paikkaa aluevaltuustossa. Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Tanus harkitsi pitkään osallistumistaan tuleviin aluevaaleihin eikä päätös ehdolle lähtemisestä ollut helppo.

Hän muistuttaa, että työ kansanedustajana ja Tampereen kaupunginvaltuutettuna toimiminen on vaativaa ja aikaa vievää.

– Tulevat hyvinvointialueet ovat kuitenkin niin suuri mullistus suomalaisessa terveydenhuollossa, että on tärkeää olla vaikuttamassa siihen, miten sosiaali-ja terveyspalvelut ja pelastustoimi järjestetään ja minkälaisia terveydenhuollon toimintamalleja hyvinvointialueille tehdään, Tanus sanoo.

On tärkeää olla vaikuttamassa siihen, miten sosiaali-ja terveyspalvelut ja pelastustoimi järjestetään

Edellisellä eduskuntakaudella Tanus työskenteli aktiivisesti sosiaali- ja terveysvaliokunnassa juurin näiden kysymysten parissa.  Valiokunnassa kuultiin Suomen parhaimpien asiantuntijoiden näkemyksiä ja erilaisia mielipiteitä siitä, kuinka terveyspalvelut hyvinvointialueilla tulisi järjestää.

– Myös siviiliammatissani lääkärinä saamani pitkä kokemus varmasti osaltaan auttaa hyvinvointialueiden ja toimintatapojen kehittämisessä, Tanus kertoo.

Hän on toiminut lääkärinä niin perus- kuin erikoissairaanhoidossa sekä julkisella että yksityisellä puolella, eikä näe, että palveluiden järjestäminen olisi millään tavalla ideologinen kysymys.

– Nykyisen hallituksen linjausten mukaisesti hyvinvointialueet rakentuvat paljolti julkisen sektorin toimijoiden varaan, mutta on äärimmäisen tärkeää, että myös yksityisten toimijoiden resurssit ja osaaminen hyödynnetään täysimääräisesti, Tanus painottaa.

Kolmannen sektorin, järjestöjen ja yhdistysten panos sosiaali- ja terveydenhuollossa on merkittävä ja tämä pitää Tanuksen mielestä huomioida ja hyödyntää hyvinvointialueilla. Hyvä johtaminen, tiedolla johtaminen on niin ikään keskeistä.

– On myös tärkeää, että tutkimus ja tutkimustiedon hyödyntäminen ei unohdu hyvinvointialueiden palveluja järjestettäessä ja niitä kehitettäessä, toteaa niin tutkimustyöstä kuin kolmannelta sektoriltakin kokemusta omaava Tanus.

Tanus on huolissaan Kela-korvausten jatkuvasta pienentymisestä. Tämä on asia, joka voi jatkossa  haitata yksityisten terveyspalvelujen hyödyntämistä ja osaltaan aiheuttaa painetta julkiseen terveydenhoitoon.

Tulevissa aluevaltuustoissa päätetään pitkälti, kuinka ihmisten terveys- sosiaali- ja pelastuspalvelut jatkossa järjestetään. Tanuksen mukaan on erittäin tärkeää, että heti tulevien aluevaltuustojen alkutaipaleella, ilman minkäänlaisia viiveitä, pystytään rakentamaan toimivia järjestelmiä.

– Saavutetaanko uudella mallilla alun perin sote-uudistuksen tavoitteeksi asetettuja kustannussäästöjä vai nousevatko kustannukset, jää nähtäväksi.

– On selvää, että Suomen nykyisessä taloudellisessa tilanteessa terveydenhoidon kustannuksissa tulisi pystyä säästämään, mutta sitäkin tärkeämpää on taata kaikille riittävät ja laadukkaat palvelut, hän arvioi.

Kaiken toiminnan keskiössä tulee olla potilas, laadukas, oikea-aikainen ja helposti saavutettava hoito riippumatta siitä missä päin aluetta ihminen asuu.

– Haluan toimia niin, että koko Pirkanmaan terveyspalveluja kehitetään tasapuolisesti, Tanus painottaa.

Ylös