”Maatilojen talous ei enää kestä tilanteen heikkenemistä” – MTK vaatii kaupoilta lyhempiä sopimuksia ja joustoa maatilojen talouskriisissä

6.10.2021 klo 10:59 Kotimaa Merja Eräpolku

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK vaatii, että kotimaisen maatalouden kriisin helpottamiseksi tilojen maksuvalmius varmistetaan ja ruokamarkkinoiden sopimuskäytänteitä muutetaan elintarvikemarkkinalain muutoksella.

Maatalouden tuotantopanosten, kuten lannoitteiden, rehujen ja energian, hinnat ovat tänä vuonna nousseet nopeasti ja ennalta-arvaamattomasti ja kesän kuivuus on pienentänyt satoa paikoin katastrofaalisesti. Maatalous on ajautunut vaaralliseen talouskriisiin, kuvasivat Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila ja maatalousjohtaja Johan Åberg mediainfossa 6. lokakuuta.

Monilla tiloilla on vaikea selvitä velkojen maksusta, tulevaisuuden näkymät ovat synkenneet ja tilanpito uhkaa loppua. Erityisenä huolena on, miten toimintaansa kehittäneet ja investoineet tilat selviävät tilanteen yli.

– Maatilojen talous ei enää kestä tilanteen heikkenemistä, kuuluu MTK:n hätähuuto.

MTK näkee, että keinot ulos ensi vuotta kohti pahenevasta maatalouden talouskriisistä on löydyttävä pääosin markkinoilta. Akuutin rahoituskriisin helpottaminen edellyttää myös nopeita toimia niin rahoitussektorilta kuin valtiolta.

– Akuutin kriisin helpottamiseksi tarvitaan lyhennysvapaita, lainojen uudelleenjärjestelyjä ja muita toimia pankkien kanssa. Valtion tulee myös taata maksuvalmiuslainat Maatilatalouden kehittämisrahaston kautta. Vaadimme myös tukien maksatuksen nopeutusta ja suoria kriisitukia maatiloille, totesi Juha Marttila.

Suurin ongelma on, että maataloustuotteiden tuottajahinnat eivät nouse päivittäistavarakaupan jäykkien ja joustamattomien sopimuskäytäntöjen vuoksi, vaikka tilojen kustannusten nousu niin edellyttäisi. Pahimmillaan tuottajahinnat eivät erittäin rajun ja nopean kustannusnousun takia kata tällä hetkellä edes muuttuvia kustannuksia.

– Elintarviketeollisuudelle ja kaupalle suoraan maataloustuotteitaan toimittavien tuottajien on mahdotonta sopia ensi vuoden hinnoista, kun kustannukset nousevat voimakkaasti ja satonäkymistä ei ole tietoa, Marttila kertoi.

MTK esittää, että elintarvikemarkkinalakia muutetaan neuvotteluvoiman tasaamiseksi niin, että päivittäistavarakaupan hinnoittelujakson enimmäisaika säädetään maataloustuotteilla kahdeksi kuukaudeksi. Kilpailuttaminen saisi tapahtua aikaisintaan kaksi kuukautta ennen hinnoittelujakson alkamista.

Kotimaisen ruuan suosio ja arvostus on korona-aikana noussut.

MTK korostaa, että elintarvikesektorin on myös voitava lisätä ruokavientiä esimerkiksi uusien vientipalveluiden avulla. Alalle tarvitaan myös lisää t&k -rahoitusta muun muassa digitalisaatioon, riskinhallintatyökalujen ja satovahinkovakuutusten kehittämistä sekä muita kustannuksia alentavia toimia niin tilatasolla kuin valtion toimesta.

Maatalouden tulot laskevat monin paikoin hyvin heikoksi jääneen sadon vuoksi. Koko Suomen tasolla viljasato jää samaan kokoluokkaan kuin kuivuusvuonna 2018 ja laadullisesti sato on keskimääräistä heikompi.

Alueellinen vaihtelu on kuitenkin hyvin suurta. Joillakin alueilla on saatu ainoastaan 30 prosenttia keskimääräisestä sadosta, joillain noin viidenneksen alle keskimääräisen sadon. Positiivinen pilkahdus kriisin keskellä on se, että kotimaisen ruuan suosio ja arvostus on korona-aikana noussut.

Ylös