”Tarvitsemme toimivat välityömarkkinat” – Sari Essayah muistuttaa, että talous- ja velkatilanne edellyttää jatkossa 78 prosentin työllisyysastetta

26.10.2021 klo 16:26 Eduskunta Samuli Rissanen

Sari Essayah sanoo, että nykyisessä talous- ja velkaantumistilanteessa 78 prosentin työllisyysaste pitää asettaa tavoitteeksi.

— Jos me haluamme sitä kohti, niin silloin on kaikki kynnelle kykenevät saatava työelämään.

Hallitus ehdottaa, että Suomeen perustetaan uusi valtion kokonaan omistama yhtiö, jonka tarkoituksena on työllistää haastavassa työmarkkinatilanteessa olevia osatyökykyisiä.

Tavoitteena on saavuttaa 75 prosentin työllisyysaste vuosikymmenen puoliväliin mennessä. Tämä edellyttää myös osatyökykyisten osallistumista työelämään nykyistä enemmän.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sanoo, että lakiesitys on kannatettava, ja siinä on periaatteellisesti tärkeitä asioita, jotka voivat edesauttaa niin osatyökykyisiä ja vammaisia henkilöitä työllistymään.

Essayah muistuttaa, että Suomessa välityömarkkina on kehittynyt heikosti.

– Jos ajatellaan Euroopan maita, joissa on onnistuttu, niin Ruotsi todellakin. Samhall-yhtiö on vertauskohtana Ruotsin puolelta, mutta myös Iso-Britanniassa ja Italiassa on kehittyneet välityömarkkinat, hän sanoo.

Essayah’n mukaan edes 75 prosentin työllisyysaste ei riitä talous‑ ja velkaantumistilanteessa, vaan 78 prosenttia pitää asettaa tavoitteeksi

— Jos me haluamme sitä kohti, niin silloin on kaikki kynnelle kykenevät saatava työelämään. Monesti näiden henkilöiden joukossa, jota tämä lainsäädäntö koskee, on juuri niitä, jotka ehdottomasti haluaisivat sinne työmarkkinoille, mutta eivät sinne syystä tai toisesta ja valitettavasti esimerkiksi asenteiden takia pääse, Essayah arvioi.

Toimialoja, joissa osatyökykyisiä on työlllistyneinä, ovat muun muassa suurkeittiöt, erilaiset puhdistuspalvelut ja hoivatyö.

Kun Suomessa 2000-luvun alussa laadittiin sosiaalisten yritysten lainsäädäntöä, Essayah oli itse työelämä‑ ja tasa-arvovaliokunnassa. Silloin nousivat esiin muun muassa kilpailuneutraliteettikysymykset.

– Se tuntui olevan joillekin tahoille Suomessa suurin huoli, tuleeko kehitysvammaisten pyörittämistä pesuloista Suomeen suurikin kilpailuvääristymä, joka tuntui aivan kummalliselta ja hyvin asenteelliselta lähestymistavalta.

– Minä toivon, että tämän tyyppiset argumentit eivät jälleen taas pulpahtaisi esille, Essayah sanoo.

Työkanavassa, joksi yhtiötä kutsutaan, on Essayah’n mukaan huomioitava se, että henkilöiden työkyvyn aleneman tulee olla todellinen.

– Ettei käy niin, että syntyy kiusausta siirtää Työkanavaan sellaisia henkilöitä, joilla tosiasiallisesti olisi normaalin työnvälityksen kautta mahdollisuus työllistyä.

Toimialoja, joissa osatyökykyisiä on työlllistyneinä, ovat muun muassa suurkeittiöt, erilaiset puhdistuspalvelut ja hoivatyö.

Essayah muistuttaa, että on tärkeää huomioida se, että tietyissä tehtävissä on olemassa vaativat ammatilliset kriteerit: Jotkut alat saattavat olla sellaisia, että niille  työllistäminen voi olla haasteellista.

– Ruotsissa yrityksistä muun muassa Ikea on paljon käyttänyt Samhall-yhtiötä niin, että osa prosesseista on viety suoraan Samhall-yhtiön työntekijöiden tehtäväksi, ja myöskin pesulatoimintoja Ruotsissa on menestyksellisesti tällä tavalla tehty.

Ylös