– Omaishoitajaksi ryhtymistä pitäisi kannustaa verovapaudella, Päivi Räsänen sanoo

13.11.2021 klo 10:08 Politiikka Samuli Rissanen

Omaishoidon tuen verovapaus helpottaisi merkittävästi omaishoitajan ja -hoidettavan toimeentuloa, ja toisi omaishoidon useamman ulottuville. Kansanedustaja Päivi Räsänen on tehnyt asiasta lakialoitteen, joka sisältyy myös kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjettiin.

Räsänen muistuttaa, että omaishoitoa tukemalla voidaan helpottaa myös hoitajapulaa. Kasvanut hyvinvointivelka näkyy perusterveydenhuoltoon, erikoissairaanhoitoon ja vanhuspalveluihin kasaantuvina ruuhkina ja sitä kärjistää syvenevä pula hoitohenkilöstöstä.

– Näissä oloissa omaishoitajien tuen laiminlyömiseen ei ole varaa, Räsänen arvioi Janakkalan kd:n paikallisosaston tilaisuudessa.

Omaishoidon laskennallinen arvo on lähes kahden miljardin euroa ja sen avulla saadaan huomattavia säästöjä sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksista.

– Omaishoito on yhteiskunnallisesti taloudellisin ja usein sekä hoidettavalle että hoitajalle inhimillisin ja paras hoitomuoto. Hoitajalle maksettava vähimmäispalkkio on tällä hetkellä kuitenkin alhainen eikä vastaa työn vaativuutta, Räsänen sanoo.

Palkkion alhaisuus on joissakin tilanteissa este omaishoidon toteuttamiselle, sillä palkkio ei riitä perustoimeentuloon.

Palkkion alhaisuus on joissakin tilanteissa este omaishoidon toteuttamiselle, sillä palkkio ei riitä perustoimeentuloon.

Omaishoidontuki on veronalaista tuloa, jota verotetaan ansiotulona. Omaishoidontuen saajien joukosta merkittävä määrä on eläkeläisiä. Monet omaishoitajat ihmettelevät sitä, miksi pienestä tulosta vielä pitää maksaa veroja.

– Omaishoidon tuen verovapaus helpottaisi merkittävästi omaishoitajan ja -hoidettavan toimeentuloa, ja toisi omaishoidon useamman ulottuville. Olen tehnyt tästä lakialoitteen, joka sisältyy eduskuntaryhmämme vaihtoehtobudjettiin, Räsänen kertoo.

Omaishoito on vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoito mahdollistaa usein hoidon sovittamisen eri tavoin osaksi perheen elämää.

Tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Useille omaishoitajille kotiin tuotavat palvelut ja vapaiden järjestyminen ovat rahallista tukeakin merkittävämpiä kannustimia jaksamisen kannalta.

– Omaishoidontuen kokonaisuus pitää nostaa sellaiselle tasolla, että sen avulla voidaan osaltaan purkaa myös hyvinvointivelkaa, Räsänen summaa.

Ylös