”Lapset, nuoret ja perheet” – Piia Flink-Liimataisen ”Pienen Ihmisen Isot Asiat” konkretisoituvat aluevaaleissa

17.1.2022 klo 10:33 Politiikka Samuli Rissanen

– Käytän edelleen slogania Pienen Ihmisen Isot Asiat! -joka konkretisoituu näissäkin vaaleissa erittäin hyvin, aluevaaliehdokkaaksi pohdinnan jälkeen päätynyt Piia Flink-Liimatainen sanoo.

Hän on ehdolla Keski-Suomen aluevaltuustoon numerolla 307.

Äänekoskelainen projektipäällikkö ja terveystieteiden maisteri Piia Flink-Liimatainen kertoo miettineensä ehdokkuuttaan pitkään, sillä oli aidosti huolissani siitä, miten maakunnan pienempien kuntien asukkaiden ääni pääsee uudessa aluevaltuustossa esille vai pääseekö mitenkään.

– Päätös lähteä ehdolle oli kuitenkin luonteva jatkumo terveydenhuollon koulutukseni ja työkokemukseni sekä myös henkilökohtaisen mielenkiintoni vuoksi. Sote-asiat ovat aina olleet minulle sydämen asioita. Käytän edelleen slogania Pienen Ihmisen Isot Asiat! -joka konkretisoituu näissäkin vaaleissa erittäin hyvin, hän kertoo KD-Lehdelle.

Hän tekee työtä sote-yritysten ja yhdistysten kehittämishankkeessa, jossa on nähnyt osaavan työvoiman puuttumisen rasitteet, pitkät palveluiden ja ensivasteen välimatkat sekä kasvavan palveluntarpeen.

– Tavoitetila tulisi olla kohtuullisella etäisyydellä olevat laadukkaat sote-palvelut, joita saa aina, kun siihen on tarvetta

– Tavoitetila tulisi olla kohtuullisella etäisyydellä olevat laadukkaat sote-palvelut, joita saa aina, kun siihen on tarvetta, hän sanoo.

Flink-Liimataiselle tutusta sosiaali- ja terveysalasta ja sote-uudistuksesta tärkeimmiksi ovat tulleet lasten, nuorten ja perheiden ennaltaehkäisevät ja tukevat palvelut. Hän toivoo, että uusi hyvinvointialue asettaa nämä yhdeksi tärkeimmistä painopistealueista omassa strategiassaan.

KD:n aluevaaliohjelmastakin Flink-Liimatainen nostaan esiin lasten, nuorten ja perheiden ennaltaehkäisevän ja tukevan työn, johon tarvitaan uusia avauksia ja lisää moniammatillista yhteistyötä.

– Nuorten psykiatrisen ja tukevan avun saaminen tulee olla oikea-aikaista ja lääkityksen käytön sijaan ja sen rinnalla keskustelevaa ja yhdessä oivaltavaa terapiaa. Koko perhe on saatava mukaan tuen piiriin.

Pahentunutta hoitajapulaa pitäisi niinikään helpottaa. Flink-Liimatainen tekisi sote-alasta houkuttelevamman. Siihen auttaisi työstä maksettava nykyistä parempi palkkataso, työhyvinvoinnin panostukset, johtamisen vahvistaminen ja ulkomaisen työvoiman sekä avustavan henkilökunnan kouluttaminen.

– Yhtenä tärkeänä voimavarana näkisin myös järjestöt ja yhdistykset, joista löytyy osaamista tukipalveluihin.

Flink-Liimatainen tavoittelee uusilla hyvinvointialueilla sitäkin, että kaikkien kuntien edustus saataisiin tavalla tai toisella mukaan päätöksentekoon ja kehittämistyöhön. Tähän tarvitaan myös vahvaa hiljaista- ja ”äänekästä” tietoa kuntien sotehenkilöstöltä ja asukkailta.

– Lautakuntamalli olisi tässä avainasemassa, hän muistuttaa.

Flink-Liimataisen oma kampanjointi sai ikävän haasteen koronatartunnan vuoksi.

– Sairastuin juuri tärkeimpään kampanjointiaikaan ja olen potenut tautia pitkässä eristyksessä kotona. Onneksi minulla on kaksi rokotetta alla, hän kertoo.

Vaikka kampanjointi on ollut eristyksestä käsin tehtynä lähinnä some- ja viestikampanjaa, se ei Flink-Liimataista lannista.

– Ajattelen kuitenkin, että paras vaalityö on hyvin tehty pohjatyö omassa työssäni, kunnallisessa päätöksenteossa ja ihmisten kohtaamisissa vuosien aikana, hän luottaa.

Ylös