– On ongelmallinen kehitys, että sananvapauden rajoja määritellään lisääntyvästi tuomioistuinten päätöksin, Antero Laukkanen sanoo

16.2.2022 klo 15:11 Eduskunta Samuli Rissanen

– Moniarvoisen yhteiskunnan rakentaminen on epäonnistunut, jos oikeuslaitos joutuu enenevässä määrin linjaamaan, mitä saa sanoa ja mitä ei, ja mikä oikeus ylittää toisen, ketä suojellaan ja ketä ei. Meidän täytyy pystyä parempaan, KD:n ryhmäpuheen ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta pitänyt kansanedustaja Antero Laukkanen muistuttaa.

Laukkanen kertoi kristillisdemokraattien pitävän ongelmallisena kehityksenä sitä, että sananvapauden rajoja määritellään lisääntyvästi tuomioistuinten päätöksin. Sananvapaus on kuitenkin keskeinen osa perus- ja ihmisoikeuksia ja demokraattista yhteiskuntaa.

– Moniarvoisen yhteiskunnan rakentaminen on epäonnistunut, jos oikeuslaitos joutuu enenevässä määrin linjaamaan, mitä saa sanoa ja mitä ei, ja mikä oikeus ylittää toisen, ketä suojellaan ja ketä ei. Meidän täytyy pystyä parempaan, hän totesi.

Laukkanen nosti selonteosta esiin viittauksen anti-gender-liikehdintään, joka ”ei hyväksy sukupuolen moninaisuutta eikä sukupuolen määrittelemistä yhteiskunnallisesti, … ja hyväksyy ainoastaan heteroseksuaaliselle avioliitolle perustuvan perhemallin.”

Kieltämällä sukupuolen käsitteen luonnontieteellisen pohjan, valtioneuvosto sanoutuu irti tieteellisestä maailmankuvasta

– Jos lähes kaikissa sivilisaatioissa ihmiskunnan historiassa vallinnutta käsitystä avioliitosta aletaan pitää syrjivänä, edesauttaako se ihmisoikeuksien toteutumista, Laukkanen sanoi.

Hänen mielestään kieltämällä sukupuolen käsitteen luonnontieteellisen pohjan, valtioneuvosto sanoutuu irti tieteellisestä maailmankuvasta.

– Tämä on hämmentävää.

Laukkanen muistutti, että ihmisoikeuksien ytimessä on ajatus ihmisarvosta. Ihmisen perimmäistä arvoa ei määritä hänen olemuksensa, tekonsa tai tekemättä jättämisensä.

– Ihmisoikeudet toteutuvat aina suhteessa toisiin. Kun jaettavana on niukkuutta, on tehtävä valintoja. Korona-aikana jouduimme tähän punnintaan: yhden oikeus elämään voi olla pois toisen oikeudesta terveydenhuoltoon, vapauteen tai elinkeinoon.

– Kehitysyhteistyössä tärkeää on sen ihmisoikeusperustaisuus ja rakenteisiin vaikuttaminen. Kiitän siitä, että selonteko ei ujostele ottaa kantaa Kiinan ja Venäjän ihmisoikeustilanteeseen.

Ylös