”Suomessa on oltava valppaana” – Kristillisdemokraatit torjuisi tehokkaasti muuttoliikettä hyväksikäyttävää hybridivaikuttamista

16.3.2022 klo 15:16 Eduskunta Samuli Rissanen

KD:n eduskuntaryhmä kiirehtii lainsäädäntömuutoksia niin nopeutettuun rajamenettelyyn kuin valmiuslain toimivaltuuksiin, joilla pystyttäisiin tehokkaasti torjumaan muuttoliikettä hyväksikäyttävää hybridivaikuttamista.

KD:n ryhmäpuheenvuoron sisäisen turvallisuuden selonteon palautekeskustelussa pitänyt Päivi Räsänen muistuttaa, että sota Euroopassa nostaa kovan turvallisuuden merkitystä.

Samalla raja ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden välillä hälvenee.

– Ulkoinen uhka tulee tänä päivänä sisälle esimerkiksi kyber-, ja informaatiovaikuttamisena. Niiden torjumisessa tarvitaan eri viranomaisten saumatonta yhteistyötä. Sama pätee kriiseihin varautumiseen ja yhteiskunnan toimintakyvyn varmistamiseen häiriötilanteissa.

– On tärkeää, että Suomessa ollaan valppaana tänne saapuvien pakolaisten suhteen

Räsänen toteaa, että sisäisen turvallisuuden toimijat kärsivät kroonisesta rahoitusvajeesta ja rahoituksen pitkäjänteisyyden puutteesta.

– Ketju on niin vahva kuin sen heikoin lenkki. Siksi rahoitustasoa on nyt tarkasteltava kaikkien toimijoiden osalta. Poliisin rahoitusvaje on korjattava, ei lyhytjänteisin lisäbudjetein, vaan myös kehyksiin.

Sotatilanteessa on aina tahoja, jotka pyrkivät hyötymään ihmisten hädällä.

– On tärkeää, että Suomessa ollaan valppaana tänne saapuvien pakolaisten suhteen, tunnistetaan mahdolliset ihmiskauppa- ja hyväksikäyttötapaukset ja puututaan niihin.

Räsänen kiirehtii lainsäädäntömuutoksia niin nopeutettuun rajamenettelyyn kuin valmiuslain toimivaltuuksiin, joilla pystyttäisiin tehokkaasti torjumaan muuttoliikettä hyväksikäyttävää hybridivaikuttamista.

Vaikka Venäjän sota Ukrainassa on siirtänyt turvallisuusajattelun painopistettä, ei se ole poistanut jengirikollisuutta, nuorten väkivaltakäyttäytymistä, liikennerikoksia, huumausainerikoksia tai muitakaan haasteita, joiden kanssa Suomi painii kotikentällään.

Nuorten kanssa työskentelevät kertovat kouluissa järjestetyistä tappeluista, takavarikoiduista teräaseista ja itsetuhoisista ajatuksista. Alaikäisiä epäillään henkirikoksista, jopa 10-vuotiaita on osallistunut väkivaltaisiin ryöstöihin.

– Tähän kehitykseen on puututtava nyt. Poliisi varoittaa, että Suomeen on syntymässä multietnisiä katujengejä ja pelkää Suomen ajautuvan Ruotsin tielle, jossa jengiytyminen on lähtenyt käsistä, Räsänen varoittaa.

 

Ylös